Telefon 518 519 254
Infolinia Płatna Infolinia: 8:00 - 18:00, 7 dni w tygodniu
01 grudnia 2019

Znieważenie funkcjonariusza – co za to grozi?

 

Do mieszkania Adama przyjechali policjanci po otrzymaniu telefonu od jego żony z informacją o awanturze domowej (art. 207 § 1 k.k.). Adam był pijany i nie krył niezadowolenia z przyjazdu funkcjonariuszy. Jednego uderzył otwartą dłonią w głowę, a drugiego popychał (art. 222 § 1 k.k.). Cały czas wyzywał ich przy tym słowami wulgarnymi (art. 226 § 1 k.k.). Sąd wymierzył mu za to karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Damian prowadził samochód pod wpływem narkotyków, i to przy orzeczonym wcześniej zakazie prowadzenia pojazdów (178a § 4 k.k.). Do kontroli drogowej zatrzymali go policjanci z drogówki. Obrażał ich słowami wulgarnymi (art. 226 § 1 k.k.). Dostał 9 miesięcy pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a także obowiązek zapłaty 10 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 

Wyzywanie policjanta – kiedy jest zniewagą?

„Znieważenie” to atak na czyjąś godność poprzez obrażenie oraz ubliżanie. Może mieć ono formę słowa, pisma, gestu, znaku czy rysunku. Za taki czym uznaje się zachowanie powszechnie uznawane w społeczeństwie za obraźliwe (np. używanie w stosunku do kogoś wulgarnych słów), które wyraża nie tylko lekceważenie, ale i pogardę.

Co ważne, zniewaga musi dotyczyć konkretnej osoby. Można znieważyć kilka osób, lecz muszą zostać one indywidualnie określone. Należy jednak pamiętać, że aby taki czyn został uznany za przestępstwo, nie jest istotne to, czy pokrzywdzony odczuł urażenie jego godności.

Szczególnym przypadkiem znieważenia jest to dotyczące funkcjonariusza publicznego. „Funkcjonariuszem publicznym” jest m.in. funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego, poseł, senator, radny, sędzia, ławnik, prokurator, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, osoba będąca pracownikiem administracji rządowej (art. 115 § 13 k.k.). W praktyce najczęściej dochodzi do znieważenia policjanta.

 

Płatna pomoc prawna

Tel. 518 519 254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

Jaka kara za znieważenie funkcjonariusza?

Zgodnie z art. 226 § 1 k.k. ten, kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku. Przepis ten ma chronić godność wskazanych w nim osób oraz prawidłowe działanie reprezentowanych przez nich instytucji.

 

Jak więc widać, kara za „kilka słów za dużo” wypowiedzianych w emocjach może okazać się naprawdę dotkliwa. Warto jednak wiedzieć, że choć przestępstwo to jest powszechne, w rzeczywistości zdarza się, że wymierzanie za nie kary jest nadużywane. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że aby powyższy przepis miał zastosowanie, do znieważenia musi dojść podczas i w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza obowiązków służbowych. Jeśli obrażenie policjanta ma miejsce w innych okolicznościach, sprawca powinien odpowiedzieć tylko za czyn prywatnoskargowy z art. 216 § 1 k.k.  Co również istotne, w przypadku znieważenia funkcjonariusza można także liczyć na nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpienie od jej wymierzenia w przypadku, gdy znieważenie nastąpiło jako reakcja na niewłaściwe zachowanie tej osoby (art. 222 § 2 k.k.). Aby jednak dochodzić sprawiedliwości w takiej sytuacji, to pokrzywdzony będzie musiał wykazać inicjatywę i udowodnić swoją rację.

Jak wspomnieliśmy powyżej, wyzywanie policjanta to powszechne i z pozoru błahe przestępstwo, które może jednak zakończyć się nawet odsiadką w zakładzie karnym. Zdarza się jednak, że ze względu na specyfikę tego przestępstwa materiał dowodowy jest zbyt ubogi i kara zostaje orzeczona bez analizy wszystkich okoliczności. Doświadczony adwokat wie, jakie kroki należy podjąć, aby w takim przypadku wywalczyć uniewinnienie lub niższy wymiar kary. Niejednokrotnie bowiem okazuje się, że w rzeczywistości sprawca wcale nie przekroczył granic dozwolonej krytyki, nawet jeśli była ona niestosowna w świetle norm kultury osobistej. Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy, niezwłocznie skontaktuj się z naszą kancelarią – specjalizujemy się w tego typu sprawach i możemy poszczycić się licznymi wygranymi procesami.

Inne artykuły

Płatna pomoc prawna

Tel. 518519254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00