18 października 2019

Zeznanie nieprawdy w sądzie – jakie konsekwencje?

 

Zbigniew jest ochroniarzem w klubie. Był świadkiem, jak jego kolega Ksawery bije awanturującego się klienta. Przeciw Ksaweremu wytoczono sprawę karną z tego powodu (art. 157 § 1 k.k.), w której Zbigniew był świadkiem. Przed policją, a potem i sądem fałszywie zeznał, że nic nie widział i nie wie, jaki był przebieg zdarzenia (art. 233 § 1 k.k.).

Tomasz podczas cofania uderzył w słup i uszkodził swój samochód. Wpadł na pomysł, że oszuka towarzystwo ubezpieczeń i zażąda od niego pieniędzy twierdząc, że tak naprawdę brał udział w kolizji z innym autem (art. 286 § 1 k.k.). W sprawie cywilnej przed sądem jego koleżanka Emilia kłamała mówiąc, że widziała, jak samochód Tomasza został uderzony przez inny pojazd (art. 233 § 1 k.k.).

Andrzej po śmierci matki udał się do notariusza celem uzyskania spadku. Podczas sporządzania protokołu dziedziczenia złożył fałszywe oświadczenie twierdząc, że był jedynym dzieckiem zmarłej. Nie dodał, że ma jeszcze brata, z którym od 20 lat rodzina nie ma kontaktu (art. 233 § 1 i 6 k.k.).

 

Zeznanie nieprawdy – konsekwencje

Przepisy przewidują karę za utrudnianie postępowania poprzez składanie fałszywych twierdzeń. Przepis z art. 233 k.k. przewiduje trzy sytuacje:

  • złożenie fałszywych zeznań (art. 233 § 1 k.k.),
  • przedstawienie fałszywej opinii lub tłumaczenia przez biegłego, rzeczoznawcę lub tłumacza (art. 233 § 4 i 4a k.k.),
  • złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233 § 6 k.k.).

 

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

 

Kłamstwo w sądzie lub przed innym organem publicznym

Przestępstwa fałszywych zeznań można dopuścić się w postępowaniu sądowym (np. karnym, cywilnym, z prawa pracy) albo też innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy (np. postępowanie administracyjne, podatkowe, dyscyplinarne). Zeznanie świadka ma służyć jako dowód w takim postępowaniu, czyli na jego podstawie organ publiczny chce ustalić prawdziwy stan faktyczny.

Kara za zeznanie nieprawdy może być surowa. Grozi za to nawet 8 lat pozbawienia wolności (art. 233 § 1 k.k.).

 

Kara za fałszywe zeznania – kiedy jest wyłączona?

Co istotne, za fałszywe zeznania nie może odpowiadać ani podejrzany, ani oskarżony. W postępowaniu karnym składają oni wyjaśnienia, a nie zeznania czy oświadczenia. Celem realizacji swojego prawa do obrony mogą w swoich wyjaśnieniach nawet kłamać mówiąc, że nie popełnili danego przestępstwa lub nieprawdziwie opisując jego przebieg (art. 175 § 1 k.p.k.).

Za składanie fałszywych zeznań nie odpowie także osoba niepouczona prawidłowo o swoim prawie (art. 233 § 2 i 3 k.k.).

 

Zeznanie nieprawdy w sądzie

Przestępstwo fałszywych zeznań może polegać na działaniu (zeznanie nieprawdy) lub na zaniechaniu (zatajenie prawdy).

Co istotne, jest to przestępstwo umyślne, co oznacza, że nie można go popełnić nieumyślnie. Sprawca musi mieć świadomość, że przekazywane informacje są nieprawdziwe, albo że zataja fakty, o których wie. Dotyczy to również sytuacji, w której godzi się na to, że jego informacje mogą być nieprawdziwe i nie wskazuje organowi publicznemu na swoje wątpliwości. Oznacza to, że treści zawarte w fałszywych zeznaniach muszą być nie tylko obiektywnie niezgodne z prawdą, ale i subiektywnie nieprawdziwe. Sprawca musi zdawać sobie sprawę z tego, że kłamie.

 

Kłamstwo przed sądem

Jak widać, kara grożąca za słowa może być bardzo wysoka. Istnieją jednak pewne okoliczności łagodzące. W wyjątkowych sytuacjach za składanie fałszywych zeznań można uzyskać grzywnę albo ograniczenie wolności (art. 37a k.k.) lub łącznie pozbawienie i ograniczenie wolności w mniejszym wymiarze (art. 37b k.k.). W niektórych przypadkach możliwe jest też warunkowe umorzenie postępowania (art. 66 § 1 k.k.). Wyjątkowo sąd może nadzwyczajnie złagodzić karę albo odstąpić od jej wymierzenia (ar. 233 § 5 k.k.).

W przypadku postawienia zarzutu fałszywych zeznań zdecydowanie warto zasięgnąć pomocy doświadczonego adwokata. Sprawdzi on, czy dana osoba rzeczywiście zeznała nieprawdę, czy też popełniła błąd ze względu na, przykładowo, nieprawidłowe pouczenie. Nie warto zwlekać z decyzją o zgłoszenie się po pomoc, gdyż niesłuszne skazanie może zaprzepaścić wiele planów życiowych. Jeśli znalazłeś się w podobnej sytuacji, niezwłocznie skontaktuj się z naszą kancelarią.

Inne artykuły

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00