15 kwietnia 2019

Zatrzymanie przez policję – co robić?

W 2017 roku na gorącym uczynku zatrzymano ponad 200 tys. osób*. Niestety nadal zdarza się, że zatrzymania bywają nieuzasadnione lub przebiegają w sposób niezgodny z prawem. Zatrzymanie podejrzanego jest na tyle stresujące, że można podcza tej czynności popełnić wiele błędów, które dodatkowo pogorszą sytuację – na przykład składać zeznania pod presją, bez odpowiedniego przygotowania lub pod nieobecność adwokata. Znajomość praw przysługujących osobie zatrzymanej jest natomiast kluczem do tego, by doprowadzić do szybkiego jej zwolnienia.

Należy pamiętać, że zatrzymanie przez policję niejednokrotnie kończy się aresztowaniem. O ile samo zatrzymanie nie może trwać dłużej niż 72 godziny, tak aresztowanie można już przedłużać właściwie bezterminowo (art. 263 § k.p.k.). Nigdy nie ma więc pewności, ile taki stan potrwa i czy kilkugodzinny pobyt nie zakończy się ostatecznie nawet wielomiesięcznym pozbawieniem wolności. W tym czasie aresztowany ma ograniczony kontakt z rodziną, nie może wykonywać swojego zawodu i jest wyłączony z życia społecznego.

Wolność natomiast jest jednym z najważniejszych praw człowieka zagwarantowanych w art. 41 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i nikt nie może nikogo bezzasadnie jej pozbawić.

 

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

Zatrzymanie – podstawy prawne

Wiele osób, które żyją w obawie, że mogły wejść w konflikt z prawem zadaje sobie często pytanie: kiedy policja może zatrzymać? Kwestie te są ściśle uregulowane w przepisach, poza które funkcjonariusze nie mogą wykraczać.

Zatrzymanie podejrzanego może mieć miejsce tylko wtedy, gdy policja ma uzasadnione przypuszczenie, że doszło do przestępstwa. To jednak nie wystarczy. Zgodnie z art. 244 § 1 k.p.k. muszą istnieć także dodatkowe okoliczności, takie jak na przykład obawa ucieczki lub ukrycia się, zatarcia śladów przestępstwa lub brak możliwości ustalenia tożsamości osoby podejrzanej.

Warto mieć też świadomość tego, co może policja podczas zatrzymania, gdyż jest to ściśle regulowane przez prawo. Przykładowo, funkcjonariusz może użyć siły fizycznej w razie oporu – nie wolno mu jednak zadawać uderzeń poza absolutnie wyjątkowymi przypadkami agresji ze strony zatrzymanego**. Jakie prawa ma zatrzymany przez policję? Na przykład, w przypadku zgłoszenia funkcjonariuszom choroby lub konieczności przyjmowania leków, mają oni obowiązek zapewnienia mu pomocy medycznej***, i to pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 231 § 1 k.k.).

W praktyce coraz rzadziej słyszymy o przypadkach, gdy policja nadużywa swoich uprawnień w stosunku do zatrzymanego, czy też wymusza na nim przyznanie się do winy lub wskazanie osoby winnej określonego czynu. Mimo to takie sytuacje nadal się zdarzają.   

Co robić, gdy bliska nam osoba jest zatrzymana przez policję?

Bardzo często pojawiają się pytania dotyczące nielegalnego zatrzymania przez policję. Odbieramy telefony od osób, które pytają: “Mój syn został zatrzymany przez policję. Co mam robić?”, “Policja zatrzymała syna. Czy coś mu grozi?”. W przypadku, gdy bliska nam osoba jest zatrzymana przez policję, należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc do adwokata. Dzięki jego interwencji zatrzymany jest z reguły z miejsca lepiej traktowany przez funkcjonariuszy. Ponadto doświadczony adwokat od razu rozpozna nielegalne zatrzymanie przez policję lub sytuację, w której doszło do złamania praw osoby zatrzymanej. W przypadku rozpoznania nielegalnego zatrzymania będzie mógł on również podjąć odpowiednie kroki, które doprowadzą do natychmiastowego zwolnienia jego klienta.

Eksperci kancelarii Niezależni Adwokaci każdego dnia przyjmują sprawy dotyczące zatrzymania przez policję. Nie godzimy się na bezprawne zatrzymanie oraz nadużywanie siły przez organy władzy. Jeśli bliska Ci osoba jest zatrzymana przez policję, prawdopodobnie jesteś jedyną osobą, która będzie mogła udzielić jej pomocy. W tym celu należy skontaktować się niezwłocznie z kancelarią adwokacką.

 

* http://www.statystyka.policja.pl/st/raporty/roczne-raporty-statyst/160594,Policjanci-podsumowuja-2017-rok.html

** Art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

*** § 1 rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję.

 

Inne artykuły

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00