Telefon 518 519 254
Infolinia Płatna Infolinia: 8:00 - 18:00, 7 dni w tygodniu
06 listopada 2019

Zakaz wykonywania zawodu – jak go uniknąć?

 

Stefan, korzystając z posiadania wpływów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, w zamian za 1500 zł otrzymanych od kursanta podjął się załatwienia dla niego uzyskania pozytywnego zaliczenia egzaminu na prawo jazdy (art. 230 § 1 k.k.). Dostał za to karę pozbawienia wolności w zawieszeniu i grzywnę. Co więcej, orzeczono mu także zakaz wykonywania zawodu instruktora techniki jazdy i prowadzenia działalności gospodarczej związanej z nauczaniem jazdy na okres 3 lat (art. 41 § 1 i 2 k.k.).

Tadeusz i Stefan byli funkcjonariuszami policji w drogówce. Podczas kontroli drogowej zażądali od zatrzymanego kierowcy łapówki w wysokości 1000 zł (art. 228 § 4 k.k.). Sąd skazał ich na 6 miesięcy więzienia, 2000 zł grzywny (art. 33 § 2 k.k.) oraz zakaz wykonywania zawodu policjanta na 5 lat (art. 41 § 1 k.k.).

 

Utrata prawa do wykonywania zawodu

Zakaz zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności gospodarczej (art. 41 k.k.) jest środkiem karnym orzekanym obok kary. Zakazy te chronią społeczeństwo przed osobami nadużywającymi swej pozycji zawodowej. Dla sprawców są często bardziej dotkliwe niż sama kara.

Sąd może orzec zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu, jeżeli sprawca: nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska lub wykonywanego zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem (art. 41 § 1 k.k.).

Sąd może orzec zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej w razie skazania za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem takiej działalności, jeżeli dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem (art. 41 § 2 k.k.).

Najsurowsze zakazy są dla sprawców przestępstw przeciwko małoletnim (art. 41 § 1a i 1b k.k.).

Płatna pomoc prawna

Tel. 518 519 254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

 

Sądowy zakaz wykonywania zawodu

 „Stanowiskiem” jest pozycja w hierarchii zawodowej np. pełnienie funkcji kierowniczej, nadzorczej, kasjera, magazyniera. Z kolei „zawód” to profesja wymagająca uprawnień do jej wykonywania lub urzędowego potwierdzenia umiejętności (np. policjant, lekarz, notariusz).

„Nadużycie stanowiska lub zawodu” występuje, gdy sprawca wykorzystuje swoje uprawnienia zawodowe do popełnienia przestępstwa. „Dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem” wtedy, gdy sprawca przestępstwa pokazał, że nie ma odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub moralnych do wykonywania dotychczasowej profesji.

 

Mam zakaz wykonywania zawodu

Zakazy te wymierza się na okres od 1 roku do 15 lat (art. 43 § 1 k.k.), choć przy przestępstwach na szkodę małoletniego może to być nawet dożywotnio.  Należy pamiętać, że za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu grozi kara do 5 lat więzienia (art. 244 k.k.).

Stosunkowo często orzekany jest zakaz wykonywania zawodu lekarza, zakaz wykonywania zawodu księgowego czy zakaz wykonywania zawodu nauczyciela. Zdarza się, że zakaz taki jest znacznie bardziej dotkliwy niż sama kara, gdyż wiąże się z brakiem możliwości wykonywania wyuczonej profesji. Jak widać, nawet jedna błędna czy nieprzemyślana decyzja może pozbawić kogoś możliwości zarabiania na życie. Jeśli znalazłeś się w takiej sytuacji i uważasz, że zostałeś niesłusznie objęty zakazem, jak najszybciej skontaktuj się z nasza kancelarią. Mamy doświadczenie w tego typu sprawach i wiemy, jakie środki podjąć, aby odwołać się od decyzji o zakazie wykonywania zawodu.

Inne artykuły

Płatna pomoc prawna

Tel. 518519254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00