25 września 2019

Zakaz stadionowy – jak go uniknąć?

 

Michał poszedł z kolegami na mecz piłki nożnej. Tak jak oni, zabrał ze sobą jedną racę świetlną. Twierdził, że nie wiedział, że posiadanie na meczu wyrobów pirotechnicznych jest przestępstwem (art. 59 ust. 1 u.b.i.m.[1]). Usłyszał wyrok 1800 zł grzywny oraz zakaz wstępu na imprezy masowe na 2 lata. Sebastian z kolei udał się z kolegami na mecz żużla. Z trybun nielegalnie zeskoczył na płytę stadionu (art. 60 ust. 1 u.b.i.m.) i tam wziął udział w bójce z kibicami drużyny przeciwnej (art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k.). Do tego zakrywał twarz kominiarką (art. 60 ust. 4 u.b.i.m). Za swój chuligański czyn dostał 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawiasach na 2 lata, zakaz wstępu na imprezy masowe w Polsce na 2 lata oraz 500 zł nawiązki.

 

Zakaz stadionowy  – za co można go dostać?

Po pierwsze należy wyjaśnić, co to jest zakaz stadionowy. Jest to potoczna nazwa dla środka karnego określającego „zakaz wstępu na imprezy masowe”. Środki karne są dodatkiem do kary. Przepis ten dotyczy nie tylko meczy, lecz jest znacznie szerszy i otrzymanie zakazu stadionowego oznacza zakaz wstępu na wszelkie imprezy masowe.

Sąd orzeka lub może orzec zakaz wstępu na imprezę masową, gdy (art. 41b § 1 i 4 k.k.):

  1. przestępstwo popełniono w związku z imprezą masową lub skazanie jest za występek o charakterze chuligańskim. Ponadto udział sprawcy w imprezach masowych zagraża dobrom chronionym prawem, lub:
  2. ustawa wprost nakazuje jego orzeczenie (np. art. 66 u.b.i.m.), lub:
  3. sprawca ponownie popełni przestępstwo w związku z imprezą masową.

Z zakazem stadionowym, oprócz zakazu wstępu na imprezy masowe, mogą się wiązać także inne obowiązki, np. stawiennictwo na policji lub obowiązek przebywania w danym miejscu (z użyciem dozoru elektronicznego). Każdorazowo orzeka o tym sąd.

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

Zakaz stadionowy – ile trwa?

Zakaz stadionowy orzeka się w wymiarze od 2 do 6 lat. Obowiązek przebywania w danym miejscu – od 6 do 12 miesięcy. Obowiązek stawiennictwa w określonym miejscu – od 6 miesięcy od 6 lat.

Uwaga: jeśli ktoś ma orzeczony zakaz stadionowy i go łamie, popełnia przestępstwo (art. 244 k.k.).  Niestosowanie się do nałożonych przez sąd obowiązków także jest karalne (art. 244a k.k.). Za te czyny grozi nawet kara pozbawienia wolności. Są to więc poważne ograniczenia i nie należy ich lekceważyć.

 

Zakaz stadionowy – odwołanie

Co w sytuacji, gdy dostałem zakaz stadionowy, ale się z nim nie zgadzam? W takim przypadku od wyroku sądu I instancji należy wnieść apelację. Zdarza się, że sędziowie w natłoku spraw mylą się i niezasadnie nakładają zakaz stadionowy na osobę, która na niego nie zasługuje. Mogą go też orzec w zbyt surowym wymiarze – jeśli tak uważasz, również masz prawo się odwołać. Jeśli potrzebujesz w tym zakresie wsparcia doświadczonego adwokata, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Codziennie zajmujemy się sprawami naszych klientów związanymi z prawem karnym i robimy wszystko, aby zostały pomyślnie rozwiązane.

[1] ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Inne artykuły

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00