20 września 2019

Występek o charakterze chuligańskim – jaka kara?

Krzysztof w piątkowy wieczór wypił kilka piw z kolegami. Następnie wszyscy razem wybrali się do parku i dla zabawy połamali kilka ławek i drzewek (art. 288 k.k.). Adam i Jan jechali razem na motorze, podczas gdy jedno z aut na drodze wymusiło na nich pierwszeństwo. Bardzo ich to rozzłościło, więc doprowadzili do zatrzymania samochodu, w którym następnie zerwali lusterka i porysowali lakier (art. 288 § 1 k.k.). Ponadto uderzyli kierowcę kilka razy w głowę, przez co doznał on lekkich stłuczeń (art. 157 § 2 k.k.).

 

Co to jest występek chuligański?

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, czym jest występek o charakterze chuligańskim. Jest to nic innego jak okoliczność zaostrzająca odpowiedzialność karną sprawcy przestępstwa.  Dla jej popełnienia konieczne jest spełnienie kilku warunków (art. 115 § 21 k.k.).

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

Po pierwsze, sprawca musi popełnić występek (np. niszczenie mienia). Nie może to być zbrodnia (np. zabójstwo).

Po drugie, zachowanie sprawcy musi być umyślne.

Po trzecie, zamach musi być skierowany na takie dobra prawne jak zdrowie, wolność, cześć lub nietykalność cielesna, bezpieczeństwo powszechne, działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, porządek publiczny albo musi być to czynność sprawcza polegająca na niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatnej do użytku cudzej rzeczy.

Po czwarte, sprawca ma działać publicznie, co oznacza, że skutki jego zachowania mogą dotyczyć nieograniczonej liczby osób.

Po piąte, osoba popełniająca występek musi działać bez powodu lub z oczywiście błahego powodu. Oznacza to, że w świetle przyjmowanych powszechnie ocen nie można znaleźć żadnego racjonalnego wytłumaczenia dla jego zachowania, albo jest rażąca dysproporcja między błahym powodem działania sprawcy a intensywnością jego reakcji.

Po szóste, musi on swym zachowaniem okazać rażące lekceważenie porządku prawnego.

 

Występek o charakterze chuligańskim – kara

Tak jak już wspomnieliśmy, kara za występek chuligański będzie bardziej surowa niż w przypadku zwykłego występku. Gdy chodzi o występek chuligański, kara nie może być niższa od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonej o połowę (art. 57a § 1 k.k.). Czyli, przykładowo, czynna napaść na funkcjonariusza publicznego zagrożona jest karą od 1 do 10 lat pozbawiania wolności. Jeśli sąd uzna, że napaść ta miała charakter chuligański, to kara minimalna wyniesie 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Jest to więc nadzwyczajne obostrzenie kary.

Ponadto sąd orzeka nawiązkę lub inny środek rekompensujący szkodę (art. 57a § 2 k.k.), może orzec środek karny tzw. „zakaz stadionowy” (art. 41b § 1 k.k.), a warunkowe zawieszenie kary jest mocno ograniczone (art. 69 § 4 k.k.).

Nadal możliwe jest jednak warunkowe umorzenie postępowania (art. 66 k.k.), uznanie czynu za wypadek mniejszej wagi, czy przyjęcie znikomego stopnia społecznej szkodliwości czynu.

Jak widać, przesłanki uznania danego występku za mającego charakter chuligański są bardzo ocenne. Dlatego też wielu przedstawicieli prawa krytykuje istnienie wskazanej regulacji. Z jednej strony nie ma jasnych kryteriów dotyczących stosowania tych przepisów, z drugiej strony ich użycie ma bardzo poważne skutki, gdyż znacząco wpływa na wymiar kary. Dlatego też warto w takich sprawach zasięgnąć pomocy doświadczonego adwokata. Jego zadaniem będzie dopilnowanie, by sąd pochopnie nie uznał danego zachowania za chuligańskie i wymierzył możliwie najniższą karę. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszą kancelarią – rozwiązujemy takie sprawy na co dzień i wiemy, jakie działania podjąć, aby ich zakończenie było jak najbardziej korzystne dla klienta.

Inne artykuły

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00