20 czerwca 2019

Wyrok w zawieszeniu – co to oznacza?

 

W samym 2015 roku wydano 167 tys. wyroków pozbawienia wolności. Aż 80% z nich było wyrokami w zawieszeniu[1]. Warto więc wiedzieć, co oznacza wyrok w zawiasach.

 

Co to są zawiasy?

Potoczne „zawiasy” oznaczają w rzeczywistości „warunkowe zawieszenie wykonania kary” (art. 69 § 1 k.k.). Jest to tak zwany środek probacyjny, czyli poddanie sprawcy pewnego rodzaju próbie.

Co oznacza wyrok w zawieszeniu? Zawiasy polegają na tym, że sąd uznaje oskarżonego za winnego popełnienia przestępstwa i na tej podstawie wydaje wyrok skazujący. Decyduje się jednak na zachowanie kilkuletniego okresu próbnego. Jeśli w tym czasie skazany będzie zachowywał się zgodnie z prawem, to jego kara zostanie uznana za wykonaną, a sam fakt bycia skazanym ulegnie zatarciu po 6 miesiącach od zakończenia okresu próby (art. 76 § 1 k.k).

Obecnie warunkowe zawieszenie kary można zastosować tylko wobec pozbawienia wolności – nie dotyczy ono przykładowo grzywny czy ograniczenia wolności.

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

 

Wyrok w zawiasach – kiedy się go dostaje?

Wyrok w zawiasach można dostać przy spełnieniu kilku warunków.

Po pierwsze, gdy sąd orzeka karę pozbawienia wolności nie dłuższą niż 1 rok.

Po drugie, gdy sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności.

Po trzecie, gdy zawiasy mogą być uznane za wystarczający środek dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobiegnięcia powrotowi do popełniania przestępstw.

Po czwarte, sąd przyznając zawiasy bierze pod uwagę także okoliczności związane z osobą sprawcy.

Jak widać, przesłanki te nie są jednoznaczne i sąd ma bardzo dużą swobodę decyzyjną odnośnie tego, kiedy stosuje się zawiasy. Ponadto nie istnieje żaden przepis, który nakazywałby ich zastosowanie. Jest to więc kwestia fakultatywna i zależy tylko i wyłącznie od dobrej woli sądu.

 

Wyrok w zawiasach – okoliczności

Jakie więc okoliczności sąd może wziąć pod uwagę, decydując o zastosowaniu wyroku w zawieszeniu? Będzie liczyło się przede wszystkim to, jaką postawę prezentuje sprawca oraz jego dotychczasowy sposób życia: to, czy popełniał wcześniej przestępstwa, czy też jego czyn miał charakter jednorazowy i przypadkowy. Ważne jest również zachowanie sprawcy bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, a więc to, czy wykazał skruchę i starał się naprawić szkodę pokrzywdzonego.

 

Przykładowo, sąd orzekł zawiasy dla kierowcy, który w wypadku spowodował śmierć rowerzysty (art. 177 § 2 k.k.). Sąd orzekł, że „uprzednia niekaralność oskarżonego świadczy o tym, że przestępstwo było zdarzeniem epizodycznym w jego życiu. Ponadto należy zaznaczyć, iż prowadzi on ustabilizowane życie, dlatego też w ocenie Sądu dołoży wszelkich starań, aby nie doprowadzić do kolejnej kolizji z prawem[2]”.

 

Jak widać, stosowanie warunkowego zawieszenia kary zależy w dużej mierze od uznania sądu. W związku z tym oskarżony, który ma szansę na otrzymanie wyroku w zawiasach, powinien upewnić się, że będzie miał wsparcie doświadczonego adwokata. W przypadku, gdy nie ma szans na uniewinnienie, tylko on będzie w stanie udowodnić sądowi, że jego klient nie zasługuje na karę więzienia. Jeśli potrzebujesz tego rodzaju pomocy, skontaktuj się z naszą kancelarią.

 

[1] “Statystyka sądowa – prawomocne skazania osób dorosłych” sporządzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości, 2016 r.,str. 24

[2] Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 7 marca 2017 VII K 1180/16

Inne artykuły

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00