Telefon 518 519 254
Infolinia Płatna Infolinia: 8:00 - 18:00, 7 dni w tygodniu
13 listopada 2019

Wypadek po alkoholu – czy grozi więzienie?

 

Stefan prowadził samochód, mając 1,8 promila alkoholu we krwi. Na skrzyżowaniu wymusił pierwszeństwo, przez co spowodował wypadek z samochodem marki Fiat. W wyniku tego kierowca i pasażer Fiata odnieśli liczne złamania oraz poważne urazy wielu organów, w tym głowy (ciężki uszczerbek na zdrowiu) (art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k.).

Adrian, mając 0,21 promila alkoholu, wypalił dodatkowo małego skręta marihuany, po czym wsiadł do samochodu. W wyniku niedostosowania prędkości do warunków jazdy uderzył i uszkodził stojący na skrzyżowaniu inny pojazd (art. 86 § 2 k.w.).

 

Jazda po alkoholu – co grozi?

Przepisy przewidują surowszą odpowiedzialność za spowodowanie wypadku drogowego lub kolizji drogowej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Surowszą karę za przestępstwo wypadku drogowego (art. 177 k.k.) otrzyma sprawca, który znajdował się w stanie nietrzeźwości lub był pod wpływem środka odurzającego, lub zbiegł z miejsca zdarzenia (art. 178 § 1 k.k.).

W takim przypadku sąd będzie musiał wymierzyć surowszą karę pozbawienia wolności, tj. w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Ponadto, w wypadku spowodowania śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 177 § 2 k.k.) będzie musiał wymierzyć karę w wysokości nie niższej niż 2 lata.

Co więcej, sąd będzie musiał także orzec zakaz prowadzenia pojazdów, w niektórych przypadkach nawet dożywotnio (art. 42 § 2, 3, 4 k.k.).

 

Płatna pomoc prawna

Tel. 518 519 254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

Jazda po pijaku – kiedy ma miejsce?

 „Stan nietrzeźwości” jest wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub gdy w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość (art. 115 § 16 k.k.).

„Stan pod wpływem środka odurzającego” nie ma jasnej definicji. Sąd Najwyższy[1] wskazał, że stanem pod wpływem środka odurzającego jest taki stan, który wywołuje – w zakresie oddziaływania na ośrodkowy układ nerwowy, zwłaszcza zakłócenia czynności psychomotorycznych – takie same skutki jak spożycie alkoholu powodujące stan nietrzeźwości.

Okolicznością równoważną do bycia nietrzeźwym jest ucieczka z miejsca wypadku. Co istotne, sprawca musi się oddalić w zamiarze uniknięcia odpowiedzialności, a nie np. szukania pomocy dla ofiar wypadku.

 

Stłuczka po pijaku jako wykroczenie

Jednakże spowodowanie kolizji, w której nikt nie poniósł poważnych obrażeń ciała i mając od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi albo w 1 dm3 od 0,1 do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu stanowi jedynie wykroczenie (art. 86 § 2 k.w.). Stężeniu temu może odpowiadać odpowiednie stężenie środka odurzającego w organizmie. Jak wiadomo, kary za wykroczenie są znacznie łagodniejsze.

 

Jazda po alkoholu – co mi grozi? Wypadek po alkoholu – co mi grozi?

Jak widać, wypadek po pijaku, a nawet sama jazda po pijanemu może mieć poważne konsekwencje. W tej materii pojawia się jednak kilka istotnych problemów. Po pierwsze, czasem ustalenie rzeczywistego stężenia alkoholu we krwi jest trudne. Warto wiedzieć, że w takich sytuacjach wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść oskarżonego. Po drugie, trzeba ustalić, czy sprawca wypadku faktycznie uciekł, czy tylko oddalił się np. celem udzielenia pomocy ofiarom wypadku. Po trzecie, granica między „stanem pod wpływem”, a stanem „po użyciu” środka odurzającego (narkotyku, kleju, leków) jest bardzo płynna. Jeśli ilość i siła środka nie była wielka, sprawca powinien odpowiadać ewentualnie za odpowiednie wykroczenie, a nie przestępstwo.

Jeśli znalazłeś się w sytuacji niejednoznacznej, radzimy jak najszybciej skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata. Istnieje duża szansa, że dzięki jego interwencji uda Ci się uniknąć zbyt wysokiej kary lub dodatkowego zakazu prowadzenia pojazdów, który znacznie utrudnia codzienne życie, a niektórym uniemożliwia nawet wykonywanie pracy zawodowej. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

 

 

[1] wyrok Sądu Najwyższego z 7.02.2007 r., V KK 128/06

Inne artykuły

Płatna pomoc prawna

Tel. 518519254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00