15 kwietnia 2019

Wykrywacz kłamstw – kiedy można go stosować?

 

Wykrywacz kłamstw, mimo wielu kontrowersji, czasami jest bardzo przydatny podczas postępowania karnego. Jak to możliwe, że wynik procesu może zależeć od maszyny, a nie od rzetelnego zbadania sprawy? Czy w przypadku wykrycia kłamstwa istnieje jeszcze prawo do obrony? Czy można oszukać wynik badania? Sprawdźmy, jak działa wykrywacz kłamstw i kiedy warto się mu poddać.

 

Jak działa wykrywacz kłamstw?

Wykrywacz kłamstw to potoczna nazwa wariografu (poligrafu). To urządzenie, które potrafi kontrolować nieświadome reakcje organizmu osoby badanej. Sprawdza ono, jak fizjologia danej osoby reaguje na zadawane pytania, np. jak zmienia się głębokość i częstotliwość oddechu, ciśnienie i tętno krwi, przewodnictwo skórne. Wykrywacz kłamstw jest więc jedynie potoczną nazwą, gdyż w rzeczywistości wariograf nie potrafi jednoznacznie stwierdzić, czy odpowiedź na zadane pytanie jest prawdziwa. Jedyne, co może ustalić, to emocje, jakie wywołało zadane pytanie. W uproszczeniu przyjmuje się, że wariograf wykrywa jedynie stres osoby, która uczestniczy w badaniu, a nie czy to, co mówi, jest zgodne z prawdą. W związku z tym wyniki badania wariografem należy zawsze traktować z dużą dozą ostrożności i sceptycyzmu.

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

 

Wariograf – czy jest wiarygodny?

Często otrzymujemy od naszych zaniepokojonych klientów pytania: jak oszukać wariograf? Takie osoby często obawiają się, że ich emocje pokażą wynik, który niekorzystnie wpłynie na ich sprawy, nawet w przypadku, gdy są niewinne. Zastanawiają się, czy powinny zachowywać się w jakiś określony sposób i świadomie kontrolować swoje reakcje tak, aby rezultat badania nie przedstawił ich w złym świetle.

Warto mieć tutaj na uwadze, że informacje pozyskane przez wariograf mogą być dla podejrzanego dowodem obciążającym, ale i działającym na jego korzyść. Jeśli więc jesteśmy niewinni, w żadnym razie nie powinniśmy się go obawiać.

 

Wariograf – kiedy się stosuje?

Polskie prawo dopuszcza używanie wariografu w ograniczonym zakresie. Przede wszystkim nie można go stosować podczas przesłuchania – ani w przypadku świadków, ani podejrzanych, ani oskarżonych, ani biegłych. Wynika to z art. 171 § 5 pkt 2 k.p.k., a podkreślił to Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie. Wariograf jest objęty zakazem dowodowym i nawet zgoda przesłuchiwanego nie pozwala na wykorzystanie go w taki sposób (art. 171 § 7 k.p.k.).

To kiedy stosuje się wariograf? Można go użyć tylko w przypadku badania przeprowadzonego przez biegłego, tj. eksperta (art. 192a § 1 i 2 k.p.k., art. 199a k.p.k.) i tylko za zgodą badanego. Oznacza to, że nikogo nie można do tego zmusić. Co więcej, w przypadku zaproponowania udziału w badaniu przez organ procesowy odmowa podejrzanego nie może działać na jego niekorzyść. Sąd wydając orzeczenie nie może potraktować takiej decyzji na równi z przyznaniem się do winy, a dopilnowanie, aby oskarżony podczas procesu był traktowany zgodnie z regułami prawa dowodowego, jest bardzo ważną rolą obrońcy.

 

Wykrywacz kłamstw – opinie biegłych adwokatów

Czy zatem badanie wariografem ma sens, skoro nie jest obowiązkowe, a odmowa nie może nieść ze sobą negatywnych konsekwencji? Tak, ponieważ nieraz zdarza się, że przedstawia się badanie wariografem jako dowód w sądzie, co stanowi dodatkowy, silny argument potwierdzający niewinność podejrzanego.

Przykładowo, w 1978 roku obywatel USA Terry Harrington został skazany na dożywocie za zabójstwo policjanta. Po latach odsiadki został zbadany wariografem. Wynik testu zadziałał na jego korzyść i skłonił władze do wznowienia postępowania, w ramach którego ustalono, że świadkowie zeznawali fałszywie, a prokuratura manipulowała dowodami. Tak oto Terry został uwolniony  po 25 latach spędzonych w więzieniu i otrzymał 7 mln dolarów odszkodowania.

 

Jeśli zastanawiasz się, czy badanie wariografem może pomóc w Twoim przypadku, skontaktuj się z naszą kancelarią – Twoją sprawą zajmą się profesjonalni pełnomocnicy, którzy wskażą Ci, czy rzeczywiście powinieneś się poddać badaniu wykrywaczem kłamstw.

 

Inne artykuły

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00