24 sierpnia 2019

Warunkowe umorzenie postępowania – kiedy jest możliwe?

 

Ewelina nieostrożnie prowadziła pojazd i przez to nieumyślnie potrąciła rowerzystę, w wyniku czego mężczyzna złamał rękę (art. 177 § 1 k.k.). Bogdan uderzył kogoś w klubie pięścią w twarz, w wyniku czego ofiara doznała stłuczenia nosa, oka i siniaków (art. 157 § 2 k.k.). Przebieg tego zdarzenia prokurator odwzorował jednak jedynie tylko na podstawie relacji pokrzywdzonego, gdyż jak dotąd nie znaleziono niezależnych świadków ani nagrań z monitoringu. Joanna ukradła w ciągu miesiąca kosmetyki o wartości 700 zł z pobliskiej drogerii (art. 278 § 1 k.k.). Wcześniej była już karana za jazdę po pijanemu.

 

Co oznacza warunkowe umorzenie postępowania?

Co to jest warunkowe umorzenie postępowania karnego? Jest to jeden z trzech tzw. środków probacyjnych. Oznacza to, że jego celem jest poddanie sprawcy przestępstwa próbie, podczas której ma on pokazać, że potrafi żyć w zgodzie z prawem.  

Warunkowe umorzenie postępowania polega więc na czasowym odroczeniu wydania orzeczenia odnośnie winy i odpowiedzialności karnej sprawcy.  Co istotne, osoba, wobec której zastosowano ten środek, jest uważana nadal za niekaraną. Wyrok sądu nie jest skazujący. Oznacza to, że sprawca może bez problemu uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o swojej niekaralności.

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

 

Kiedy może nastąpić warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Można zastosować warunkowe umorzenie postępowania, kiedy zostają spełnione poniższe wymogi:

  1. wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
  2. okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości,
  3. sprawca nie był karany za przestępstwo umyślne,
  4. zachodzi pozytywna prognoza kryminologiczna,
  5. czyn zarzucony sprawcy jest zagrożony karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Jak widać, instytucja ta może być stosowana przy drobnej i średniej przestępczości. Ponadto sąd musi posiadać pełny i wiarygodny materiał dowodowy jednoznacznie wskazujący na to, jak przebiegało zdarzenie mające stanowić przestępstwo. Musi istnieć też przekonanie, że sprawca mimo zastosowania środka probacyjnego będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności, że nie popełni ponownie przestępstwa.

Warunkowe umorzenie postępowania można więc z pewnością zastosować wobec Eweliny. Nie jest to już jednak możliwe wobec pozostałych osób. Okoliczności popełnienia czynu przez Bogdana budzą wątpliwości, a Joanna była karana za przestępstwo umyślne. Wobec tych dwóch osób musi się więc toczyć zwykłe postępowanie przed sądem.

 

Warunkowe umorzenie postępowania w praktyce

Istotą każdego środka probacyjnego jest okres próby. Jest on czasem na zbadanie, czy rzeczywiście oskarżony potrafi przestrzegać porządku prawnego.

Sąd w wyroku nakłada obowiązki związane z okresem próby, np. zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym czy obowiązek jego przeproszenia. Ponadto sąd może orzec konieczność naprawienia szkody albo zakaz prowadzenia pojazdów. Zwykle sąd nakłada też dozór kuratora.

Przy negatywnym upływie okresu próby sąd będzie musiał podjąć postępowanie i prowadzić je na zasadach ogólnych, co najpewniej skończy się wyrokiem skazującym na karę bezwarunkową. Pozytywny upływ okresu próby sprawia jednak, że sprawca przestępca nie będzie już mógł ponosić odpowiedzialności karnej za zarzucony czyn. Wygasają też nałożone na niego obowiązki.

 

W sytuacji, w której istnieje szansa na uzyskanie warunkowego umorzenia postępowania, zdecydowanie warto jest poprosić o pomoc doświadczonego adwokata. Warunkowe umorzenie postępowania karnego, kiedy czyn miał charakter incydentalny, jest zupełnie legalnym środkiem na uniknięcie odpowiedzialności karnej, o który warto zawalczyć. Jeśli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu z kancelarią Niezależni Adwokaci, która specjalizuje się właśnie w tego typu sprawach.

Inne artykuły

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00