12 lipca 2019

Warunkowe przedterminowe zwolnienie – kiedy przysługuje?

 

Często dostajemy telefony od klientów z pytaniem: „Mój syn jest w więzieniu! Mój mąż jest w więzieniu!”. Co robić, gdy osoba nam bliska została pozbawiona wolności? Czy możemy podjąć jakieś działania, gdy nasz syn, mąż lub brat trafił do więzienia?  Tak – na szczęście prawo przewiduje możliwość wcześniejszego zwolnienia z więzienia.

 

Co to jest warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Warunkowe przedterminowe zwolnienie jest jednym z tzw. środków probacyjnych. Jego celem jest więc poddanie sprawcy próbie. Jeśli osoba skazana odbędzie część kary, zachowując przy tym dobrą opinię więziennego personelu, ma szansę na uzyskanie warunkowego zwolnienia. Wówczas na próbę zostanie przywrócona jej wolność. Jeśli poza więzieniem będzie żyć zgodnie z prawem, uniknie powrotu do więzienia.

 

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

Jak uzyskać warunkowe przedterminowe zwolnienie z więzienia?

Żeby uzyskać wcześniejsze zwolnienie z więzienia należy złożyć w tym celu wniosek, który wykazuje istnienie poniższych okoliczności.

Po pierwsze, musi istnieć tzw. pozytywna prognoza kryminologiczna. Postawa skazanego, jego właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa, zachowanie po jego popełnieniu oraz zachowanie w czasie odbywania kary muszą wskazywać na to, że skazany będzie żył w zgodzie z prawem (art. 77 § 1 k.k.). Jak widać, są to przesłanki bardzo nieprecyzyjne. W praktyce zazwyczaj istotne jest to, czy skazany żałuje swojego czynu, czy próbował naprawić szkodę wyrządzoną ofierze oraz czy zachowywał się prawidłowo w zakładzie karnym i brał udział w zajęciach resocjalizacyjnych.

Po drugie, konieczne jest odbycie co najmniej połowy kary. Dla recydywistów ten czas jest dłuższy i wynosi 2/3 lub 3/4 kary. Przy karze 25 lat pozbawienia wolności trzeba przesiedzieć minimum 15 lat.

Co ciekawe, przedterminowe zwolnienie jest możliwe również w przypadku kary dożywotniego pozbawienia wolności. Przy dożywociu trzeba jednak odbyć minimum 25 lat kary (art. 78 k.k.). 

 

Warunkowe przedterminowe zwolnienie – na czym polega?

Gdy sąd uzna, że zasadne jest udzielenie przedterminowego zwolnienia, skazany jest wypuszczany na wolność. Nie jest to jednak zwykłe skrócenie kary – najpierw jest on uwalniany na okres próby, co do zasady wynoszący czas pozostały do odbycia reszty kary (art. 80 § 1 k.k.).

W tym czasie skazany nie może dopuszczać się naruszania prawa. W przypadku, gdy do tego dojdzie, sąd może odwołać warunkowe zwolnienie i osoba ta ponownie trafi do więzienia (art. 160 k.k.w.). Okres próby wiąże się zwykle z oddaniem skazanego pod dozór kuratora sądowego lub nałożeniem tzw. obowiązków probacyjnych, takich jak np. poddanie się terapii uzależnień (art. 159 k.k.w).

Jeśli skazany będzie się zachowywał poprawnie i przez okres próby oraz kolejne 6 miesięcy sąd nie odwoła warunkowego zwolnienia, to kara będzie uznana za odbytą (art. 82 k.k.).

 

Wcześniejsze zwolnienie z więzienia – pomoc

Teraz wiemy już, że warunkowe zwolnienie z więzienia jest możliwe oraz kiedy przysługuje. Nawet, gdy ktoś z naszych bliskich trafił do więzienia, mamy szansę ujrzeć go na wolności znacznie szybciej, niż orzekł sąd.

Jednocześnie jednak należy mieć świadomość, że przesłanki na temat warunkowego zwolnienia są bardzo ogólne i ocenne. W przypadku, gdy osoba nam bliska jest w więzieniu, warto skorzystać z pomocy doświadczonego pełnomocnika, który będzie wiedział, jak przekonać sąd do pozytywnej prognozy kryminologicznej wobec jego klienta. Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z naszą kancelarią – zajmujemy się takimi sprawami codziennie i będziemy w stanie Ci pomóc.

Inne artykuły

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00