Telefon 518 519 254
Infolinia Płatna Infolinia: 8:00 - 18:00, 7 dni w tygodniu
02 sierpnia 2019

Usunięcie z rejestru karnego – czy jest możliwe?

 

Anna popełniła stosunkowo drobne przestępstwo polegające na przywłaszczeniu telefonu znalezionego na imprezie w klubie (art. 284 § 3 k.k.). Sąd wydał wyrok skazujący i wymierzył grzywnę w wysokości 1000 zł. Dla Anny nie był to duży wydatek – o wiele większym problemem był dla niej jednak fakt bycia skazanym i umieszczenie tej informacji w Krajowym Rejestrze Karnym. Bardzo często podczas ubiegania się o pracę wymagane jest dostarczenie pracodawcy zaświadczenia o niekaralności. Oznacza to, że będąc karaną, Anna może stracić szansę na zdobycie dobrej pracy.

Czy jest dla niej nadzieja? Czy usunięcie z rejestru skazanych jest możliwe?

 

Usunięcie z rejestru skazanych – na czym polega?

Na szczęście w przypadku Anny usunięcie z rejestru karnego jest możliwe. Przepisy przewidują tzw. zatarcie skazania. Polega ono na tym, że po pewnym czasie skazanie uważa się za niebyłe, a informację o nim usuwa się z Krajowego Rejestru Karnego. Zatarcie następuje automatycznie z mocy prawa.

Wówczas przyjmuje się więc fikcję prawną uznającą, że dana osoba nie była wcześniej karana. Osoba taka może we wszelkich pismach, oświadczeniach, czy nawet zeznaniach przed sądem twierdzić, że nie jest osobą karaną za popełnienie przestępstwa.

Wyjątkowo nie zacierają się jedynie przestępstwa seksualne na szkodę małoletniego.

Płatna pomoc prawna

Tel. 518 519 254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

 

Usunięcie z krajowego rejestru karnego – kiedy?

Zatarcie skazania następuje po upływie pewnego czasu od wykonania kary, ewentualnie od darowania lub przedawnienia wykonania kary. Jeśli skazany otrzymał karę pozbawienia wolności, to zatarcie skazania następuje z mocy prawa po 10 latach. Przy ograniczeniu wolności są to 3 lata. Z kolei przy grzywnie jest to jedynie 1 rok (art. 107 k.k.).

Anna dostała grzywnę, czyli jej problem rozwiąże się dość szybko. Już po roku od dnia zapłacenia grzywny podczas rekrutacji do pracy będzie mogła złożyć wydruk z Krajowego Rejestru Karnego z pieczątką „Nie figuruje”.  

Ponadto, w przypadku zawieszenia wykonania kary (tzw. zawiasów), zatarcie skazania następuje po pół roku od chwili zakończenia się okresu próby (art. 76 § 1 k.k.).  Z kolei w razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa wraz z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.

 

Wniosek o usunięcie z rejestru karnego

Jak widać, najdłuższy termin zatarcia skazania obowiązuje przy karze pozbawienia wolności. Wyjątkowo, jeśli ktoś otrzymał karę do 3 lat pozbawienia wolności, wówczas może złożyć wniosek o wcześniejsze uznanie przez sąd skazania za zatarte. Wtedy wystarczy, że upłynie jedynie 5 lat, a więc połowa przepisowego terminu (art. 107 § 2 k.k.).

 

Teraz wiesz już, kiedy następuje usunięcie z rejestru karnego. Szczególnie istotna jest tu jednak informacja, że po zatarciu skazania fakt bycia karanym nie może być podniesiony w ewentualnym postępowaniu karnym tej osoby związanym z innym czynem. Oznacza to, że sąd nie może potraktować zatartego skazania jako powód do wymierzenia surowszej kary za nowy czyn.  Rolą adwokata jest więc dopilnować, by fakt zatarcia skazania w kolejnym postępowaniu był respektowany.

Jeśli obawiasz się, że możesz w tej kwestii zostać niesprawiedliwie potraktowany przez wymiar sprawiedliwości, jak najszybciej skontaktuj się z kancelarią Niezależni Adwokaci – zapewnimy Ci wsparcie i profesjonalną pomoc.

Inne artykuły

Płatna pomoc prawna

Tel. 518519254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00