Telefon 518 519 254
Infolinia Płatna Infolinia: 8:00 - 18:00, 7 dni w tygodniu

Sprawy o narkotyki

Ostatnio za sprawą nierozsądnej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii lawinowo wzrosła ilość spraw tzw. narkotykowych. W rzeczywistości chodzi tu jednak najczęściej o posiadanie niewielkiej ilości marihuany na własny użytek. Jednak konsekwencje posiadania zwykłego „skręta” mogą być przerażające. Czy wiesz, że zabronione jest nawet „samowolne” uprawianie konopi przemysłowych (a więc nie marihuany) i maku? W łatwy sposób w sprawie narkotykowej można też zostać oskarżonym o popełnienie zbrodni zagrożonej karą co najmniej 3 lat pozbawienia wolności!

Artykuł 53 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi, że kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makowa, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, a jeżeli przedmiotem czynu jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych albo słomy makowej lub czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.Z kolei art. 55 ustawy wskazuje, że kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub przewozi przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa środki odurzające, substancje psychotropowe lub słomę makowa, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5 (przemyt)

Z art. 56 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani wynika, że kto wprowadza do obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe lub słomę makowa albo uczestniczy w takim obrocie, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, a jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 10.

Jeżeli potrzebujesz obrony w takiej sprawie wiedz, że sam sobie nie poradzisz, a konsekwencją może być wieloletnie więzienie. Nasi eksperci wiedzą, jak Cię przed tym uchronić, nawet jeżeli zarzucono Ci czyn, zagrożony karą co najmniej 3 lat. Nawet w takich przypadkach potrafimy wywalczyć zawieszenie kary.

Płatna pomoc prawna

Tel. 518519254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00