Telefon 518 519 254
Infolinia Płatna Infolinia: 8:00 - 18:00, 7 dni w tygodniu

Sprawy karne

Kancelaria udziela kompleksowej pomocy prawnej dla osób fizycznych i prawnych w sprawach z zakresu prawa karnego i postępowania karnego, w tym również prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego wykonawczego. Kancelaria obejmuje również zakresem swoich usług prawo wykroczeń. Podstawowym zadaniem Kancelarii jest zagwarantowanie Klientom prawa do obrony.
Profesjonalny obrońca w sprawach karnych stanowi niezwykle istotną pomoc już przy pierwszym przesłuchaniu. Także w sytuacji stosowania tymczasowego aresztowania lub innych środków zapobiegawczych udział adwokata może okazać się niezbędnym. Praktyka dowodzi, że aby efektywnie zabezpieczyć interesy Klienta profesjonalna pomoc adwokata jest konieczna już od samego początku każdej sprawy. Często niezbędne jest już zabezpieczenie i zgromadzenie dowodów niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, dlatego też Kancelaria świadczy usługi od wczesnego etapu postępowania przygotowawczego.
Udzielając wsparcia obwinionym, podejrzanym, oskarżonym jak i pokrzywdzonym zapewniamy pełną pomoc prawną na każdym etapie spraw karnych, zarówno w sprawach o przestępstwa jak i o wykroczenia. Doradzamy i przygotowujemy strategię obrony w toku postępowania karnego. Jesteśmy także przygotowani do udzielania pomocy pokrzywdzonym.
Nasza praktyka w szczególności koncentruje się na sprawach z zakresu:
• nielegalnego obrotu papierosami,
• prawa karno-skarbowego,
• spraw o narkotyki,
• przestępstw przeciwko mieniu,
• spraw o oszustwa.

Płatna pomoc prawna

Tel. 518519254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00