Telefon 518 519 254
Infolinia Płatna Infolinia: 8:00 - 18:00, 7 dni w tygodniu

Rozwody

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, nasza Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie kwestii związanych z rozwiązaniem małżeństwa, a także ze skutkami wywołanymi orzeczeniem wyroku rozwodowego.

Nasi prawnicy zajmują się m. in.:
• prowadzeniem i udziałem w negocjacjach;
• sporządzaniem pozwów rozwodowych i innych pism procesowych;
• reprezentacją klienta w procesie rozwodowym;
• sporządzaniem środków odwoławczych od orzeczeń w sprawach rozwodowych;
• udziałem w postępowaniu mediacyjnym i sądowym;

We współpracy z Klientem jesteśmy w stanie
uregulować kwestie związane z:

• sprawowaniem władzy rodzicielskiej nad dziećmi,
• kontaktem rodziców z dziećmi,
• wypełnianiem obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletnich dzieci oraz od jednego małżonka na drugiego,
• podziałem majątku wspólnego,
• podziałem wspólnego mieszkania albo przyznaniem mieszkania jednemu z małżonków.

Przygotowanie do sprawy rozwodowej:

Wśród dokumentów, jakie potrzebne będą do wniesienia pozwu rozwodowego do sądu, znajdują się:
• odpis skrócony aktu małżeństwa;
• odpis skrócony aktu urodzenia małoletnich dzieci;
• inne dokumenty, jeśli mogą potwierdzić trwały rozkład pożycia;
• informacja o dochodach;
• zaświadczenie o dochodach (ewentualnie PIT za rok ubiegły);
• dokumenty poświadczające wysokość kosztów utrzymania.

Oprócz tego należy wnieść opłatę sądową w kwocie 600 zł oraz w przypadku udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi rozwodowemu – również opłatę skarbową z tego tytułu.
Honorarium dla prawnika jest zawsze indywidualnie ustalane z klientem.
Naszym celem jest to, aby nasz Klient biorąc udział w sprawie rozwodowej mógł w pełni zrozumieć jakie ma możliwości i jakie scenariusze czekają go po zakończonym postępowaniu.

Płatna pomoc prawna

Tel. 518519254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00