Telefon 518 519 254
Infolinia Płatna Infolinia: 8:00 - 18:00, 7 dni w tygodniu

Przestępstwa przeciwko mieniu

Kradzieże, włamania, rozboje to dość powszechna kategoria przestępstw popełnianych najczęściej „z głupoty”. Jednak ta „głupota” może kosztować Cię bardzo wiele.

Artykuł 279 k.k. mówi, że kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Z kolei za rozbój grozi kara od lat 2 do 12 a nawet w pewnych warunkach sprawca może podlegać karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Nasza kancelaria współpracuje z adwokatami, którzy wiedzą, jak uchronić Cię przed tak straszliwymi konsekwencjami. Wiedzą jak negocjować z prokuraturą, jak porozumieć się z pokrzywdzonym, jak doprowadzić do mediacji. Wszystko po to, aby konsekwencje „chwilowej głupoty” były jak najłagodniejsze.

Płatna pomoc prawna

Tel. 518519254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00