Przestępstwa przeciwko mieniu

Kradzieże, włamania, rozboje to dość powszechna kategoria przestępstw popełnianych najczęściej „z głupoty”. Jednak ta „głupota” może kosztować Cię bardzo wiele.

Artykuł 279 k.k. mówi, że kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Z kolei za rozbój grozi kara od lat 2 do 12 a nawet w pewnych warunkach sprawca może podlegać karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Nasza kancelaria współpracuje z adwokatami, którzy wiedzą, jak uchronić Cię przed tak straszliwymi konsekwencjami. Wiedzą jak negocjować z prokuraturą, jak porozumieć się z pokrzywdzonym, jak doprowadzić do mediacji. Wszystko po to, aby konsekwencje „chwilowej głupoty” były jak najłagodniejsze.

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00