Telefon 518 519 254
Infolinia Płatna Infolinia: 8:00 - 18:00, 7 dni w tygodniu

Procesy cywilne

Kancelaria Niezależni Adwokaci w Warszawie specjalizuje się w świadczeniu profesjonalnych usług z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego.
Prawo cywilne pozwala rozstrzygać spory, dotyczące życia codziennego, kontaktów prywatnych jak i biznesowych. Procesy cywilne obejmują niezwykle szeroki zakres stosunków prawnych, w których ze względu na różnorodność i mnogość regulacji prawnych, wsparcie profesjonalnego pełnomocnika jest niezbędne. Pomoc świadczona przez naszych prawników obejmuje zarówno doradztwo na etapie przygotowywania umów i innych dokumentów, udział w negocjacjach, a także reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami i urzędami. Reprezentując naszych klientów w procesach cywilnych dochowujemy najwyższych standardów fachowości.

Świadczona przez nas pomoc z zakresu procesów cywilnych obejmuje m.in.:

• udzielnie porad prawnych,
• sporządzenie analiz i opinii prawnych,
• reprezentowanie klientów przed sądami i urzędami,
• udział w negocjacjach między stronami,
• udział w postępowaniach mediacyjnych,
• sporządzanie umów cywilnoprawnych,
• sporządzanie różnego rodzaju pism, takich jak: wezwanie do zapłaty, wypowiedzenie
umowy, odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy,
• sporządzanie pism procesowych, w tym m.in.: pozwów, wniosków w postępowaniu nieprocesowym, wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów od nakazów zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych, środków odwoławczych (apelacji, zażaleń, skarg), wniosków o zabezpieczenie, wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Gałęzie prawa, którymi zajmujemy się w ramach naszej praktyki cywilnej:

• prawo spadkowe,
• sprawy dotyczące nieruchomości,
• podział majątku wspólnego między byłymi małżonkami,
• rozwód,
• zachowek,
• zasiedzenie,
• zniesienie współwłasności nieruchomości,
• spory na tle realizacji umów cywilnoprawnych,
• spory między przedsiębiorcami,
• dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynień,
• upadłość konsumencka,
• sprawy z zakresu ochrony prawa własności.

Płatna pomoc prawna

Tel. 518519254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00