Telefon 518 519 254
Infolinia Płatna Infolinia: 8:00 - 18:00, 7 dni w tygodniu

Prawo gospodarcze

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
Do naszych stałych klientów należą zarówno spółki prawa handlowego, jak również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Zapewniamy obsługę na każdym etapie funkcjonowania spółek i innych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym.

Poprzez szeroko pojętą analizę prawną oraz stały kontakt z Klientami, sporządzanie opinii, udział w negocjacjach, jesteśmy w stanie zaoferować wsparcie na każdym etapie transakcyjnym.

Oferujemy wsparcie w zakresie:

• sporządzania projektów i udziału w negocjacjach umów;
• obsługi procesu restrukturyzacji spółek;
• doradztwa prawnego związanego z funkcjonowaniem organów spółek oraz przygotowywania dokumentacji korporacyjnej;
• reprezentacji przedsiębiorców przed organami nadzoru w postępowaniach o uzyskanie zezwoleń, koncesji, licencji lub wpisów do rejestru;
• reprezentacji w zakresie sporów korporacyjnych;
• obsługi dochodzenia należności;
• zakładania, połączeń, podziału lub przekształceń spółek handlowych, a także ich likwidacji;
• reprezentacji w toku postępowań o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym;
• przygotowywania i obsługi Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń;
• reprezentacji w postępowaniach sądowych z zakresu prawa spółek;
• doradztwa w procesie prawidłowego sporządzenia dokumentacji przetargowej, wyboru właściwego trybu udzielenia zamówienia, w tym sporządzanie i opiniowanie projektów umów;
• bieżącej obsługi przedsiębiorców w zakresie korporacyjnymjak i bieżącej działalności firm;
• zabezpieczania wykonania umów;
• prowadzenia spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów;
• reprezentacji firm przed organami administracji samorządowej i rządowej;
• podatkowe obejmujące zagadnienia związane z działalnością osób prawnych.

Modele współpracy z Kancelarią w oparciu o:

1. stawkę godzinową i czas pracy konkretnych specjalistów w Kancelarii;
2. stały ryczałt;
3. budżet konkretnych projektów.

Płatna pomoc prawna

Tel. 518519254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00