Telefon 518 519 254
Infolinia Płatna Infolinia: 8:00 - 18:00, 7 dni w tygodniu

Nielegalny obrót papierosami i sprawy karno-skarbowe

Przestępstwa skarbowe, a wśród nich „najpopularniejsze” sprawy dotyczące nielegalnego obrotu wyrobami akcyzowymi (przemyt, handel, produkcja), zwane „sprawami papierosianymi” to obecnie najpowszechniejsza i najbardziej dochodowa kategoria spraw w których zaangażowana jest zazwyczaj większa ilość osób. Z tego też powodu organy ścigania przypisują osobom podejrzanym o takie przestępstwa także działanie w warunkach zorganizowanej grupy przestępczej. Konsekwencje takich zarzutów mogą być bardzo poważne, z wieloletnim pozbawieniem wolności włącznie.

Art. 258 § 1 K.k. stanowi – kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, z kolei zgodnie z art. 65 § 1 K.k.s. – kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe stanowiące przedmiot czynu zabronionego, określonego w art. 63, art. 64 lub art. 73 lub pomaga w ich zbyciu albo te wyroby akcyzowe przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. Podobnie art. 91 § 1 K.k.s. stanowi, że kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi towar stanowiący przedmiot czynu zabronionego, określonego w art. 86-90 § 1, lub pomaga w jego zbyciu albo ten towar przyjmuje lub pomaga w jego ukryciu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

Nasi eksperci wiedzą w jaki sposób poprowadzić sprawę, jaki materiał dowodowy pozyskać, a także jak rozmawiać z organami ścigania, aby nawet osoba „złapana na gorącym uczynku” mogła liczyć na to, że cała sprawa skończy się co najwyżej grzywną, ale nie karą pozbawienia wolności. Nasi eksperci wiedzą, jakie przepisy powołać i jakiej użyć argumentacji, aby wywalczyć dla swojego klienta jak najbardziej korzystny wyrok.

Płatna pomoc prawna

Tel. 518519254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00