30 grudnia 2019

Separacja i rozwód – czym się różnią?

 

Małżeństwo Jana i Marzeny od pewnego czasu nie układa się najlepiej. Niedawno zamieszkali osobno i zawarli umowę wprowadzającą rozdzielność majątkową (tzw. intercyzę). To jednak nadal ich nie zadowala. Z jednej strony nie chcą jeszcze brać rozwodu, z drugiej strony chcą jeszcze bardziej rozdzielić sferę swoich praw i obowiązków. Z pomocą przychodzi im instytucja separacji.

 

Separacja – co to jest?

Rozchodzenie się małżonków może mieć kilka etapów. Pierwszym jest tzw. „separacja faktyczna”. Prawo rodzinne jej nie reguluje – polega ona na tym, że małżonkowie po prostu się rozchodzą bez dokonywania zmian w sferze statusu prawnego ich małżeństwa. Kolejnym etapem może być „separacja prawna” lub też środek najdalej idący – czyli rozwód.

Skutki separacji są zbliżone do skutków rozwodu. Można się na nią zdecydować na pewien okres, na przykład po to, aby ponownie przemyśleć kwestię więzi między małżonkami. Może być ona etapem poprzedzającym rozwód albo alternatywą dla osób niechętnych rozwodowi z przyczyn religijnych lub niespełniających jeszcze przesłanek rozwodu.

Przesłanki orzeczenia separacji (art. 611 k.r.o.1) to:

  • „zupełny” rozkład pożycia między małżonkami (ale nie jest on „trwały”, jak przy rozwodzie),

  • brak sprzeczności orzeczenia separacji z dobrem wspólnych małoletnich dzieci małżonków,

  • brak sprzeczności orzeczenia separacji z zasadami współżycia społecznego.

 

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

Separacja a rozwód – różnice

Główna różnica między separacją a rozwodem polega na tym, że przy separacji stosunek małżeństwa nadal trwa. Rozwód powoduje ustanie małżeństwa. Będąc więc w separacji, nie można zawrzeć kolejnego małżeństwa (art. 614 § 2 k.r.o.) – w świetle prawa byłoby to popełnienie przestępstwa bigamii (art. 206 k.k.). Należy uznać, że w separacji nadal istnieje obowiązek wierności. Separacja może być też zniesiona i z tą chwilą ustają jej skutki (art. 616 k.r.o.).

Najważniejsze skutki separacji:

– między małżonkami z mocy prawa powstaje ustrój rozdzielności majątkowej (art. 54 § 1 k.r.o.),

– ustaje dziedziczenie ustawowe małżonków (art. 9351 k.c.), następuje utrata prawa do zachowku po współmałżonku oraz prawo do tzw. ustawowego zapisu naddziałowego (art. 939 § 1 k.c.),

– ustaje solidarna odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte w celu zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny (art. 30 k.r.o.),

– powstaje obowiązek alimentacyjny między małżonkami, jeśli wymagają tego względy słuszności (art. 614 § 3 k.r.o.),

– ustanie wzajemnej reprezentacji małżonków (art. 29 k.r.o.),

– ustaje obowiązek wspólnego pożycia między małżonkami,

– po upływie 300 dni od uprawomocnienia się orzeczenia separacji ustaje domniemanie pochodzenie dziecka od męża matki (art. 62 § 1 k.r.o.),

– wygasa uprawnienie małżonka do korzystania, w celu zaspokojenia rodziny, z mieszkania, do którego prawo przysługuje drugiemu małżonkowi (art. 281 k.r.o.).

 

Adwokat – rozwód Warszawa

Skuteczny adwokat od rozwodu z pewnością przyda się już na etapie ewentualnego orzekania separacji między małżonkami. Warto pamiętać, że instytucja ta może okazać się pomocna dla osób niezdecydowanych lub nie mogących otrzymać rozwodu z innych przyczyn. Warto jednak regulować swoje stosunki prawno-rodzinne i prawno-majątkowe w małżeństwie w zgodzie z pogarszającą się sytuacją w związku. Uniknie się dzięki temu wielu niepotrzebnych problemów związanych ze sferą naszych praw i obowiązków rodzinnych i majątkowych.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnego wsparcia lub porady w trudnej sprawie o rozwód lub separację, skontaktuj się z naszą kancelarią. Nasi wysoko wyspecjalizowani adwokaci udzielą Ci niezbędnej pomocy i pomogą Ci możliwie spokojnie przejść przez trudne formalności separacyjne lub rozwodowe.

1 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Inne artykuły

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00