Telefon 518 519 254
Infolinia Płatna Infolinia: 8:00 - 18:00, 7 dni w tygodniu
31 marca 2020

Rozwód za porozumieniem stron – krok po kroku

Daria i Damian po kilku latach małżeństwa postanowili się rozwieść. Ponieważ pod koniec małżeństwa byli ze sobą w konflikcie, proces trwał 3 lata i wiązał się z wysokimi kosztami. Ponadto natężenie negatywnych emocji pogorszyło ich stan psychiczny oraz negatywnie wpłynęło na relację z dziećmi.

Emilia i Emil chcieli możliwie szybko i bezboleśnie przejść przez proces rozwodowy. Negocjacje prowadzili za pośrednictwem swoich adwokatów. Dzięki woli współpracy już po kilku miesiącach od wniesienia pozwu uzyskali prawomocny wyrok, który satysfakcjonował obie strony.

 

Rozwód – Warszawa

W Polsce przyjęto model kompleksowego rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym ogółu spraw rodziny. W związku z tym obligatoryjne elementy wyroku rozwodowego, to orzeczenie o:

1)      rozwiązaniu małżeństwa  – z chwilą uprawomocnienia się wyroku,

2)      winie małżonków co do rozkładu pożycia (art. 57 k.r.o.),

3)      władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi i ewentualnie o kontaktach (art. 58 § 1 k.r.o.),

4)      obowiązku alimentacyjnym nad dziećmi (art. 58 § 1 k.r.o.),

5)      o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania (art. 58 § 2 k.r.o.).

Ponadto sąd może orzec o:

6)      obowiązku alimentacyjnym między małżonkami po rozwodzie (art. 60 k.r.o.),

7)      podziale prawa do mieszkania, albo przyznan prawa jednemu, albo eksmisja,

8)      podziale majątku wspólnego małżonków (art. 58 § 3 k.r.o.).

 

Sprawy rozwodowe – adwokat Warszawa

Sąd orzekając o winie małżonków stwierdzi, czy i kto ponosi winę w rozkładzie pożycia. Może jednak tego zaniechać na zgodne żądanie małżonków (art. 57 § 2 k.r.o.). Kwestii tej nie można później zmienić w innym postępowaniu. Wbrew pozorom ma to istotne skutki prawne – może mieć wpływ między innymi na obowiązek alimentacyjny i ewentualne określenie nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Orzekając o władzy rodzicielskiej, sąd rozwodowy może zrobić dwie rzeczy:

1) powierzyć wykonywanie pełni władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi i ograniczyć ją drugiemu (np. do decydowania o wyborze szkoły, wakacjach);

2) powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom w pełnym zakresie – małżonkowie muszą jednak przedstawić w tym zakresie zgodny wniosek i tzw. plan rodzicielski co do wykonywania tej władzy i kontaktów po rozwodzie.

Ponadto sąd może orzec o kontaktach z dzieckiem, czyli wskazać konkretne dni (np. dwie soboty w miesiącu, drugi tydzień ferii, poniedziałek Wielkanocny) i godziny spotkań z dzieckiem rodzica, który z tym dzieckiem nie mieszka. Jeśli w kwestii dziecka pozostanie między rodzicami konflikt, rodzic niezamieszkujący z dzieckiem może na zawsze utracić z nim więź.

 

Płatna pomoc prawna

Tel. 518 519 254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

Rozwód za porozumieniem stron – alimenty

W kwestii alimentów sąd zwykle nakłada na jednego rodzica obowiązek osobistych starań i ponoszenia bieżących kosztów życia dziecka, a na drugiego nakłada obowiązek płacenia określonej kwoty pieniędzy (tzw. renta alimentacyjna), np. 1200 zł miesięcznie.

W wyjątkowych przypadkach sąd może orzec alimenty dla byłego małżonka.

Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd może dokonać jego podziału, czy przyznać je jednemu z nich z obowiązkiem spłaty drugiego. W wyjątkowych przypadkach sąd może orzec eksmisję małżonka zachowującego się rażąco nagannie.

 

Dobry adwokat od rozwodów – Warszawa

Jak wiadomo, rozwód nie należy do przyjemnych spraw. Doświadczenia z nim związane mogą być naprawdę trudne, dlatego warto podejść do sprawy możliwie profesjonalnie. Sąd i pełnomocnicy niemal zawsze nakłaniają małżonków do porozumienia. Dzięki temu istnieje szansa na rozstrzygnięcie wielu kwestii z korzyścią dla obu stron, na uniknięcie wysokich kosztów, straty czasu, nerwów oraz na utrzymanie dobrych relacji z dzieckiem. 

Jeśli szukasz dobrego adwokata, który umiejętnie i profesjonalnie przeprowadzi Cię przez sprawę rozwodową, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Inne artykuły

Płatna pomoc prawna

Tel. 518519254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00