30 września 2019

Przywłaszczenie mienia – czy to kradzież?

 

Zdzisław był w trakcie rozwodu z żoną. Wyprowadzając się, postanowił zabrać z mieszkania kilka rzeczy do swojego nowego domu. Z majątku wspólnego małżonków zabrał telewizor, kino domowe i żelazko (przywłaszczenie z art. 284 § 1 k.k.), a z majątku osobistego żony perfumy i biżuterię (kradzież z art. 278 § 1 k.k.). Mimo nalegań żony nie chciał ich oddać.

Aleksandra była przez 15 lat księgową w jednej firmie. Była zaufaną osobą i odpowiadała m.in. za wpłacanie gotówki do banku na konto spółki. Pewnego dnia postanowiła zabrać dla siebie 20 000 zł celem spłacenia kredytu. Jak sprawa wyszła na jaw powiedziała, że wszystko odda (art. 284 § 2 k.k.).

Tadeusz znalazł na przystanku autobusowym telefon warty 600 zł. Nie poinformował o znalezisku policji. Zamiast tego zabrał telefon i dał swojemu wnukowi. Wkrótce policji udało się z łatwością ustalić, kto używa tego urządzenia (art. 284 § 3 k.k.).

 

Przywłaszczenie – czy to kradzież?

Przywłaszczenie a kradzież to dwa inne przestępstwa. Przywłaszczenie mienia różni się od kradzieży tym, że przy przywłaszczeniu występuje brak elementu zaboru. Sprawca legalnie posiada daną rzecz, jednak bezprawnie nią rozporządza, tak jakby była jego własnością, poprzez np. używanie jej, przetwarzanie, przekazanie innej osobie czy sprzedaż.

Przestępstwo to można popełnić tylko umyślnie. Sprawca musi mieć zamiar zatrzymania czyjejś rzeczy i traktowania jako własnej.

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

 

Co grozi za przywłaszczenie mienia?

Prawo przewiduje kilka rodzajów przywłaszczenia.

Podstawowy typ przywłaszczenia przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności (art. 284 § 1 k.k.). Tego dopuścił się Zdzisław. Ten przykład pokazuje, że możliwe jest popełnienie przestępstwa przywłaszczenia rzeczy stanowiących część majątku wspólnego małżonków.

Surowsza kara jest za tzw. sprzeniewierzenie, czyli przywłaszczenie rzeczy powierzonej. Chodzi o sytuację, gdy ktoś w zaufaniu dostaje od innej osoby ograniczone władztwo nad rzeczą. Jednak nadal nie może nią rozporządzać poza granicami ustaleń, nie jest jej właścicielem. Za ten czyn grozi kara do 5 lat więzienia. Czyn ten popełniła Aleksandra.

Łagodniejsza kara jest za przywłaszczenie rzeczy znalezionej i za tzw. wypadek mniejszej wagi. W takim przypadku maksymalna kara to 1 rok pozbawienia wolności (art. 284 § 3 k.k.). Odpowie za to Tadeusz.

 

Przywłaszczenie mienia – kara w łagodniejszym wymiarze

Należy pamiętać, że czasami przywłaszczenie stanowi jedynie wykroczenie.

Po pierwsze, gdy ktoś przywłaszczy sobie cudzą rzecz wartą nie więcej niż 500 zł (art. 119 § 1 k.w.), grozi mu wtedy jedynie kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Podobnie jest w przypadku przywłaszczenia drzewa z lasu o wartości nie większej niż 500 zł (art. 120 k.w.). Jednakże przywłaszczenie broni, amunicji, materiałów, lub przyrządów wybuchowych zawsze jest przestępstwem, niezależnie od ich wartości (art. 130 § 1 pkt 2 k.w.).

 

Wiemy już, że przywłaszczenie mienia a kradzież to dwie inne rzeczy. Wiemy też, co grozi za przywłaszczenie samochodu bądź innej rzeczy o określonej wartości. Warto wspomnieć, że choć przestępstwo przywłaszczenia mienia zawsze jest uznawane za umyślne, niejednokrotnie ludzie dopuszczają się go w nieświadomości. Grożące konsekwencje mogą być jednak surowe. Dlatego też, w przypadku oskarżenia o przywłaszczenie mienia, warto jest zasięgnąć porady doświadczonego prawnika, który oceni wagę i charakter sprawy. Jeśli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Inne artykuły

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00