25 października 2019

Pomówienie – jakie konsekwencje?

Emilia jest internetowym hejterem. Działając pod pseudonimem, umieściła na forum dyskusyjnym kilka wpisów dotyczących naczelniczki biura miejscowego urzędu miasta. Wskazała, że podległy jej wydział źle funkcjonuje i wykorzystuje stażystów do prac fizycznych. Robiła także niestosowne aluzje do jej życia osobistego. Celem było poniżenie jej w opinii publicznej i nadszarpnięcie jej zaufania potrzebnego do piastowania stanowiska kierowniczego. Emilię skazano z art. 212 § 2 w zw. z art. 12 k.k. na 2800 zł grzywny. Sąd orzekł też podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez publikację jego treści na owym forum internetowym przez okres 7 dni (art. 215 k.k.) oraz nakazał jej zapłacić 5000 zł kosztów sądowych.

Paweł jest dziennikarzem. W kilku felietonach opublikowanych w papierowej gazecie i w Internecie pisał krytycznie o „lobby bankowym” udzielającym niesłusznie kredytów frankowych. Wskazał przy tym konkretne banki i ich przedstawicieli. Ci wnieśli do sądu prywatny akt oskarżenia o czyn z art. 212 § 2 w zw. z art. 12 k.k. Sąd uniewinnił dziennikarza wskazując, że działał on w ramach kontratypu dozwolonej krytyki, przedstawiając ważne społecznie tematy (art. 213 § 2 k.k.).

 

Pomówienie – jaka kara?

Kodeks karny przewiduje przestępstwo zniesławienia (pomówienia) w art. 212 k.k.

Jego celem jest ochrona czci i dobrego imienia. Jeśli krytyka nie godzi w czyjąś cześć, bo np. ma charakter wyłącznie literacki, filmowy, naukowy, artystyczny, to nie ma mowy o popełnieniu przestępstwa.

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

Zniesławienie (pomówienie) zostaje popełnione, gdy ktoś:

  • podnosi lub rozgłasza informacje o innej osobie fizycznej (np. o wójcie gminy, lokalnym przedsiębiorcy), grupie osób (np. o członkach rodziny, pracownikach), instytucji (np. o urzędzie, szpitalu, szkole), osobie prawnej (np. o spółce z o.o.), jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (np. o spółce jawnej),
  • w informacjach tych wskazuje na jej postępowanie (np. o popełnienie przestępstwa, branie łapówek, niewywiązywanie się ze zobowiązań jako przedsiębiorca, brak bezstronności, znęcanie nad żoną) lub właściwości (np. brak kompetencji i kwalifikacji zawodowych, lenistwo, pijaństwo),
  • gdy informacje te mogą poniżyć tę osobę lub ten podmiot w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności (zarzuty zniesławiające).

 

Pomówienie – jak udowodnić?

Jak udowodnić pomówienie? Na początku trzeba wiedzieć, że może ono być dokonane w dowolnej formie, np. ustnie, pismem, drukiem, karykaturą, a nawet gestem i mimiką. Sprawca nie musi nawet osobiście znać pokrzywdzonego, którego zniesławia. Nie musi też podać jego nazwiska, wystarczy, że poda informację pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie pokrzywdzonego.

Co ważne, zarzut zniesławiający musi dotyczyć określonych faktów, a nie opinii, choć może on mieć nawet formę pogłoski np. niepoparte niczym stwierdzenie „wydaje mi się, że nasz wójt wziął łapówkę przy przetargu na budowę drogi gminnej”.

Jest to przestępstwo formalne (bezskutkowe), czyli oskarżyciel nie musi udowodnić, że pokrzywdzony odniósł jakąś szkodę na skutek pomówienia. Wystarczy, że był narażony na jej poniesienie. Niestety do tego prawo działa tak, że w niektórych przypadkach nawet powiedzenie prawdy może być karalne (art. 213 § 2 k.k.).

 

Pomówienie – jaka kara?

Co do zasady, kara za pomówienie to grzywna i ograniczenie wolności.

Surowsza kara może zostać wymierzona za pomówienie dokonane za pomocą środków masowego przekazu (art. 212 § 2 k.k.). Dotyczy to w szczególności dziennikarzy (w prasie, radio, telewizji, Internecie), a także innych osób pomawiających za pośrednictwem Internetu. W takim przypadku możliwa jest kara pozbawienia wolności do roku. Szczególnie dotkliwą karą może być też dodatkowe orzeczenie nawiązki (pieniężnej), podania wyroku do publicznej wiadomości, czy zakaz zajmowania danego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu.

 

Jak widać, kara za pomówienie może być dotkliwa, a przepisy określające to przestępstwo są na tyle nieprecyzyjne, że nie jest trudno o niesłuszny wyrok. Doskonale wiemy, co należy zrobić w przypadku oskarżenia o pomówienie – jakie dowody muszą być zebrane oraz jakie warunki spełnione, aby można było uznać oskarżenie za uzasadnione. Jeśli masz wątpliwości co do tego, czy Twoja publikacja może być uznana za pomówienie, nie zwlekaj i jak najszybciej skontaktuj się z naszą kancelarią. Doświadczony adwokat wesprze Cię w sądzie i pomoże w ustaleniu granicy dozwolonej krytyki, która nie naruszy wolności słowa.

Inne artykuły

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00