30 sierpnia 2019

Podważenie opinii biegłego – czy jest możliwe?

 

Marek, jadąc samochodem, śmiertelnie potrącił pieszego, który właśnie przechodził przez pasy. W związku z tym zdarzeniem wszczęto przeciwko niemu postępowanie o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym (art. 177 § 2 k.k.). Prokurator powołał biegłego z zakresu wypadków drogowych celem ustalenia, który z uczestników zdarzenia zachowywał się nieprawidłowo. Biegły w pisemnej opinii uznał, że wina leży po stronie Marka, który przekroczył prędkość i nie zdążył wyhamować przed pieszym. Marek natomiast się z tym nie zgadza. Twierdzi, że jechał prawidłowo i że to pieszy nagle wtargnął na przejście bez sprawdzenia, czy nic nie nadjeżdża. Czy biegły może się mylić?

 

Czy można podważyć opinię biegłego?

Biegły to osoba, która jest ekspertem w danej dziedzinie i którego rola bywa kluczowa w postępowaniu karnym. Można wręcz uznać, że niejednokrotnie to właśnie biegły decyduje o treści wyroku. Wynika to z tego, że sędzia posiada wiedzę z zakresu prawa, ale nie np. chemii czy medycyny. W związku z tym w niektórych przypadkach musi polegać na opinii ekspertów.

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego wydaje policja, prokurator lub sąd. Robi się to, gdy trzeba stwierdzić okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, a wymagane są wiadomości specjalne (art. 193 § 1 k.p.k.). Najczęściej powołuje się biegłych lekarzy, którzy oceniają stan obrażeń ciała lub prawidłowość przebiegu leczenia, rzeczoznawców, którzy wyceniają wartość skradzionych lub zniszczonych rzeczy, psychiatrów, którzy badają poczytalność, a także psychologów, seksuologów, toksykologów, biegłych z zakresu rachunkowości czy wypadków drogowych.

 

Czy opinia biegłego jest wiążąca dla sądu?

Błędna opinia biegłego sądowego może zasądzić o powodzeniu sprawy. Co jednak istotne, opinię biegłego można podważyć. Nie jest ona w żaden sposób wiążąca – jest po prostu dowodem i jak każdy dowód podlega swobodnej ocenie sądu. Jeśli zdaniem sędziego opinia biegłego ma braki lub wady, to nie uzna jej on za wiarygodny dowód i zażąda uzupełniającej opinii od tych samych biegłych lub powoła nowych (art. 201 k.p.k.).

Czy biegły sądowy może się mylić? Oczywiście, że tak, bo jest tylko człowiekiem. Niejednokrotnie zdarza się, że błędna opinia biegłego wpływa negatywnie na wynik procesu. Czasem biegłym brakuje kompetencji, staranności lub spostrzegawczości, tak jak w przypadku każdego innego zawodu.

 

Błędna opinia biegłego – czyli jaka?

Błędna opinia biegłego sądowego to taka, która jest:

– niezupełna, tj. nie odpowiada na wszystkie zadane pytania, pomija istotne dowody lub nie zawiera uzasadnienia,

– niejasna, tj. zawiera nielogiczne argumenty, niespójne poglądy czy nieprecyzyjne wnioski końcowe,

– sprzeczna, tj. jej stwierdzenia wzajemnie się wykluczają,

– biegły w ogóle nie posiada wymaganych wiadomości specjalnych w danej dziedzinie. 

 

Błędna opinia biegłego – co robić?

Marek nie zgadza się z opinią biegłego. W związku z tym powinien żądać uzupełnienia przekazanej przez niego opinii albo powołania innego eksperta.

Sąd może ustosunkować się do tego w różny sposób. Może się zdarzyć, że opinia innego biegłego będzie bardziej korzystna dla Marka. W takim wypadku sąd nie musi powoływać kolejnej opinii. Jeśli jedna z dwóch dostępnych będzie kompletna i prawidłowo uzasadniona, to właśnie tę powinien wybrać sąd i wydać orzeczenie na jej podstawie.

 

Jak widać, opinia biegłego sądowego często jest kluczowa dla rozstrzygnięcia sprawy. Dlatego ważne jest, aby sąd orzekał, mając przed sobą prawidłową opinię ze słusznymi wnioskami. W tym celu niezastąpiona jest rola adwokata, którego zadaniem jest zapoznanie się z wielostronicową i napisaną skomplikowanym językiem opinią oraz ustalenie, czy argumentacja biegłego może być przekonująca dla laika, czyli w tym przypadku sądu. Jeśli nie, powinien on wnieść do sądu o uzyskanie kolejnej opinii.

Jeśli właśnie zmagasz się podobnym problemem, jak najszybciej skontaktuj się z kancelarią Niezależni Adwokaci. Od lat specjalizujemy się w prawie karnym i wiemy, jak skutecznie doprowadzić do korzystnego dla naszego klienta wyroku związanego z wystawieniem błędnej opinii biegłego.

Inne artykuły

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00