Telefon 518 519 254
Infolinia Płatna Infolinia: 8:00 - 18:00, 7 dni w tygodniu
01 grudnia 2019

Paserstwo – co grozi za kupowanie rzeczy kradzionych?

 

Andrzej dobrze wiedział, że jego kolega Michał dokonał kradzieży samochodu z włamaniem (art. 279 § 1 k.k.). Postanowił mu pomóc i przyjął od Michała części z tego samochodu warte 1000 zł, a następnie schował je w garażu. Andrzej został skazany za przestępstwo paserstwa umyślnego (art. 291 § 1 k.k.) – sąd wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności.

Magda przywłaszczyła laptop warty 5000 zł (art. 284 § 1 k.k.). Zaoferowała sprzedaż sprzętu swojej koleżance Annie. Anna nie wiedziała, że laptop pochodzi z przestępstwa, ale mimo to kupiła go od Magdy za zaledwie 1000 zł, bez dokumentów i opakowania. Anna została skazana za przestępstwo paserstwa nieumyślnego (art. 292 § 1 k.k.) na karę grzywny.

Michał był grafikiem komputerowym, który bardzo potrzebował programu do obróbki zdjęć wartego 4000 zł. Znalazł atrakcyjną ofertę i kupił ten program za jedyne 800 zł. Nie dostał oryginalnych dokumentów ani opakowania. Sąd uznał go za winnego przestępstwa paserstwa programu komputerowego (art. 293 § 1 k.k. w zw. z art. 292 § 1 k.k.), ale litościwie warunkowo umorzył postępowanie na 1-roczny okres próby (art. 66 k.k.) oraz nałożył obowiązek zapłaty 500 zł świadczenia pieniężnego dla Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Jarosław  ukradł telefon warty 300 zł (art. 119 § 1 k.w.). Chciał go sprzedać bez ujawniania swojej tożsamości, dlatego też poprosił swojego znajomego Piotra, aby wstawił go do lombardu. Jarosław nie powiedział Piotrowi, skąd ma telefon. Za wykroczenie paserstwa nieumyślnego (art. 122 § 2 k.w.) Piotr dostał karę 250 zł grzywny.

 

Paserstwo – co to jest?

Paserstwo to forma korzystania z owoców czyjegoś przestępstwa. Wyróżnia się przestępstwo paserstwa umyślnego (art. 291 k.k.), paserstwa nieumyślnego (art. 292 k.k.) oraz paserstwa programu komputerowego (art. 293 k.k.).

Paserem jest osoba, która rzecz uzyskaną w efekcie czynu zabronionego (np. kradzieży lub przywłaszczenia):

  • nabywa, lub
  • pomaga do jej zbycia, lub
  • przyjmuje, lub
  • pomaga do jej ukrycia.

Poprzez nabycie rzeczy rozumie się objęcie rzeczy we władztwo poprzez np. kupno, zamianę czy darowiznę. Pomoc do zbycia polega na ułatwianiu przestępcy zbycia rzeczy np. poprzez dostarczenie mu środka przewozu, narzędzi, rady czy informacji. Przyjęcie rzeczy to objęcie rzeczy we władanie, ale w celu np. jej ukrycia, przechowania czy dalszego przekazania. Pomoc do ukrycia polega np. na przeniesieniu rzeczy do kryjówki lub dostarczeniu narzędzi i środków.

 

Płatna pomoc prawna

Tel. 518 519 254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

Paserstwo – jaka kara?

Paserstwo umyślne (art. 291 k.k.) polega na tym, że paser wie, że uzyskuje rzecz, której sprzedawca nie nabył legalnie. Zwykle polega ono na kupieniu rzeczy od złodzieja. Grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności. Jednak w przypadku, gdy rzecz była warta ponad 200 000 zł, kara może wynieść nawet 10 lat więzienia.

Paserstwo nieumyślne (art. 292 k.k.) polega na tym, że paser nie wie, że sprzedawana rzecz została pozyskana przez sprzedawcę nielegalnie. Towarzyszące sprzedaży okoliczności wskazują jednak, że może i powinien przypuszczać, że uzyskano ją na drodze czynu zabronionego. Łatwo się domyślić, że sprzęt dostępny w atrakcyjnej cenie, bez dokumentów i opakowania, może pochodzić z kradzieży.

W przypadku, gdy dana rzecz jest warta mniej niż 200 000 zł, kara pozbawienia wolności może wynieść do 2 lat. Gdy jest warta więcej – nawet do 5 lat.

Paserstwo jako wykroczenie występuje, gdy wartość rzeczy nie przekracza 500 zł (art. 122 § 1 i 2 k.w.). Grozi za to kara aresztu, ograniczenia wolności, grzywny albo nagany.

Teraz już wiesz, że kupowanie rzeczy kradzionych jest karalne. Ludzie często zadają pytania już po fakcie: „Kupiłem kradzione auto – co teraz?”, „Kupiłem kradzionego Iphona”. Zdarzają się paserstwa zarówno dotyczące rzeczy o małej wartości (np. laptop), jak i paserstwa samochodowe.

Szczególnie skomplikowane są sprawy o paserstwo nieumyślne. Często granica między winą a niewinnością jest tutaj bardzo płynna i przy niewystarczającej analizie dowodów łatwo jest o wyrok niesprawiedliwy dla oskarżonego. Warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który wskaże sądowi, czy przedstawione w sprawie dowody są wystarczające, by kogoś skazać. W razie potrzeby będzie także wnosił o łagodny wymiar kary albo zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania, jeśli tylko występują ku temu okoliczności. Nie można pozwolić na to, by przypadkowy zakup sprzętu mógł zakończyć się wyrokiem i tym samym przekreślić wiele życiowych szans. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Inne artykuły

Płatna pomoc prawna

Tel. 518519254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00