31 lipca 2019

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, aresztowanie i zatrzymanie

 

Jedna z najgłośniejszych spraw sądowych z 2018 roku dotyczy Tomasza Komendy, który spędził 18 lat za kratami. Po tych 18 latach Sąd Najwyższy wznowił postępowanie w jego sprawie i uznał go za niewinnego. Kilka miesięcy później adwokat Tomasza Komendy złożył do Sądu Okręgowego we Wrocławiu wniosek o wypłatę 18 milionów złotych zadośćuczynienia i ponad 800 000 zł odszkodowania dla swojego klienta tytułem niesłusznego skazania.

 

Kiedy przysługuje odszkodowanie za niesłuszny areszt?

Finansowa rekompensata możliwa jest nie tylko w przypadku pobytu w więzieniu. Obecnie możliwa jest w 4 przypadkach (art. 552 k.p.k.). Chodzi o:

  1. Niesłuszne skazanie,
  2. Niesłuszne zastosowanie środka zabezpieczającego (np. pobyt w zakładzie psychiatrycznym),
  3. Niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie,
  4. Niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie.

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie – komu przysługuje?

Przy niesłusznym skazaniu musi dojść do wydania wyroku skazującego na jakąkolwiek karę (np. pozbawienie wolności czy grzywnę). Ponadto musi być ona wykonana przynajmniej częściowo. Kolejnym krokiem jest uznanie przez sąd niesłuszności kary w jednym z nadzwyczajnych trybów, tj. wznowienia postępowania lub kasacji. Wówczas, aby zaistniała podstawa do dochodzenia odszkodowania, sąd taki musi wydać wyrok uniewinniający, skazujący na łagodniejszą karę lub umarzający postępowanie.

W przypadku niesłusznego aresztowania i zatrzymania wystarczy orzeczenie uniewinniające lub umarzające postępowanie w zwykłym trybie postępowania (również umorzenie dochodzenia lub śledztwa). Dysponując nim, można następnie złożyć w sądzie okręgowym wniosek o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

 

Ile odszkodowania za niesłuszne aresztowanie i skazanie?

Ubiegając się o rekompensatę za niesłuszne skazanie, należy także rozróżnić pojęcia odszkodowania i zadośćuczynienia.

Odszkodowanie jest związane ze szkodą dotyczącą mienia poszkodowanego, a więc w szczególności utraconych zarobków czy poniesienia kosztów leczenia chorób powstałych na skutek niesłusznej represji. Zadośćuczynienie jest natomiast jednorazowym świadczeniem pieniężnym za krzywdę, czyli szkodę niematerialną wynikającą z cierpień fizycznych i psychicznych.

O ile wysokość odszkodowania jest stosunkowo łatwa do obliczenia (można tego dokonać, analizując np. wcześniejsze zarobki, rachunki za leczenie i tym podobne kwoty), to znacznie trudniej jest wycenić wartość zadośćuczynienia, jaka przysługuje za krzywdę – ból fizyczny, upokorzenia w areszcie czy rozłąkę z rodziną. We wniosku o zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie konieczne jest jednak podanie konkretnej kwoty.

 

Z tego właśnie powodu najlepiej jest skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże przejść przez skomplikowane procedury i jak najkorzystniej oszacować wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia. Odszkodowanie za niesłuszny wyrok jest jak najbardziej możliwe do uzyskania – dlatego właśnie nie tylko można, ale wręcz trzeba się o nie ubiegać! Jeśli potrzebujesz pomocy kogoś doświadczonego, koniecznie skontaktuj się z naszą kancelarią. Zapraszamy i służymy pomocą!

Inne artykuły

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00