30 września 2019

Niszczenie mienia publicznego – jaka kara?

 

Sebastian oraz jego koledzy z nudów całkowicie połamali w parku kilka ławek, wartych łącznie 1000 zł (art. 288 § 1 k.k.). Andrzej nie chciał, aby w pobliżu jego domu budowano autostradę. Dlatego też podczas kłótni z robotnikami rzucił kamieniem w stronę koparki. W wyniku tego dokonał uszkodzenia maszyny poprzez zbicie szyby wartej 2500 zł (art. 288 § 1 k.k.). Magda podczas kłótni z szefem specjalnie rzuciła służbowym telefonem o ziemię. Roztrzaskał się całkowicie. Był warty 450 zł (art. 124 § 1 k.w.).

 

Umyślne niszczenie mienia

Przepisy przewidują odpowiedzialność karną za niszczenie, uszkodzenie lub czynienie niezdatną do użytku cudzej rzeczy. Niszczenie polega na unicestwieniu rzeczy poprzez np. jej rozbicie, podarcie, czy spalenie. Zakłada ono, że nie ma możliwości przywrócenia danej rzeczy do stanu poprzedniego.

Uszkodzenie to częściowe zniszczenie rzeczy. Może być trwałe lub przejściowe.

Uczynienie rzeczy niezdatnej do użytku powoduje natomiast niemożność korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem, ale bez naruszenia fizycznej struktury. Może być trwałe lub przejściowe.

Co ciekawe, tak naprawdę nie ma znaczenia, czy dana rzecz jest publiczna, czy prywatna i w obu przypadkach konsekwencje czynu są zbliżone.

 

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

Zniszczenie mienia – kara

Za wskazane wyżej zachowania grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Jednakże występuje też łagodniejsza odpowiedzialność, która dotyczy przypadków, w których dane zachowanie cechowało się niewielką społeczną szkodliwością. Wtedy za wypadek mniejszej wagi grozi kara tylko do 1 roku więzienia.

Jednocześnie surowsza kara grozi wtedy, gdy sprawca zniszczył mienie o znacznej wartości, czyli warte ponad 200 000 zł (art. 294 § 1 k.k., art. 115 § 5 k.k.). Wtedy można trafić do więzienie nawet na 10 lat.

 

Niszczenie mienia – wykroczenie

Co istotne, jeszcze łagodniejsza kara będzie w przypadku uznania danego czynu za wykroczenie. Jeśli szkoda w mieniu nie wyniosła więcej niż 500 zł (art. 124 § 1 k.w.), to grozi jedynie kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy, kryterium rozdzielającym odpowiedzialność za przestępstwo i za wykroczenie zniszczenia mienia jest wartość wyrządzonej szkody. Szkoda to w tym wypadku nic innego, jak różnica między wartością rzeczy przed i po zniszczeniu, uszkodzeniu lub uczynieniu jej niezdatną do użytku. Inaczej to samo ujmując, jest to koszt przywrócenia stanu sprzed popełnienia czynu zabronionego[1].

 

Jak widać, niszczenie mienia publicznego podlega takiej samej odpowiedzialności jak zniszczenie mienia osoby prywatnej. W przypadku rozstrzygania spraw związanych z tym przestępstwem mogą się jednak pojawić liczne wątpliwości, dotyczące przede wszystkim kwestii określenia wartości szkody czy rzeczywistych intencji sprawcy. Ponieważ czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności w wymiarze nawet do 10 lat, warto zwrócić się po pomoc do doświadczonego prawnika. Pomoże on w ustaleniu, czy dane zachowanie stanowiło przestępstwo czy wykroczenie oraz w wyznaczeniu wagi czynu.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnego wsparcia, skontaktuj się z kancelarią Niezależni Adwokaci – pomyślnie rozwiązaliśmy już dziesiątki takich spraw i będziemy w stanie pomóc także Tobie.

[1] wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2018 r. sygnatura akt II KK 317/17

Inne artykuły

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00