Telefon 518 519 254
Infolinia Płatna Infolinia: 8:00 - 18:00, 7 dni w tygodniu
31 marca 2020

Kiedy nieletni odpowiada jak dorosły?

 

15-latkowie z prestiżowej prywatnej szkoły podstawowej fizycznie i psychicznie znęcali się nad jednym z uczniów, czego efektem było podjęcie przez niego próby samobójczej. O sprawie zawiadomiono policję (art. 207 § 3 k.k.). Rodzice pokrzywdzonego dziecka żądają kary dla sprawców. Z kolei rodzice sprawców boją się, że ich dzieci zostaną wysłane do ośrodka dla małoletnich.

14-latek ukradł ze sklepu towar o wartości 100 zł (art. 119 § 1 k.w.). Sąd rodzinny wszczął postępowanie i wydał postanowienie, w którym ustanowił nieletniemu kuratora (art. 6 pkt 5 u.p.s.n.). 

Zaniedbania ze strony samotnej matki sprawiły, że jej 13-letnia córka zaczęła sprawiać problemy wychowawcze. Wagarowała, nie uczyła się i piła alkohol. Sąd wszczął sprawę o demoralizację i tymczasowo umieścił ją w ośrodku resocjalizacyjnym (art. 26 u.p.s.n.). 

15-latek był współsprawcą kradzieży z groźbą użycia przemocy (art. 280 k.k.). Choć jest nieletni, za rozbój może odpowiadać jak dorosły – w związku z tym zamiast poprawczaka grozi mu więzienie.

 

Odpowiedzialność karna nieletnich

Dorosłemu za przestępstwo grożą kary określone w Kodeksie karnym, tj. grzywna, ograniczenie wolności czy pozbawienie wolności (art. 32 k.k.). Za wykroczenie grozi natomiast nagana, grzywna, ograniczenie wolności, areszt – określone w Kodeksie wykroczeń (art. 18 k.w.).

Tymczasem nieletni co do zasady odpowiada na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich[1]. Sąd rodzinny stosuje wtedy środki wychowawcze, takie jak m.in.: upomnienie, zobowiązanie do określonego postępowania (np. naprawienia szkody, pracy na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, przeprosin, uczestniczenia w zajęciach o charakterze wychowawczym lub terapeutycznym, unikania określonych środowisk i miejsc, zaniechania używania środków odurzających), ustanowienie nadzoru kuratora, umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, rodzinie zastępczej lub zakładzie poprawczym (art. 6 u.p.s.n.).

 

Płatna pomoc prawna

Tel. 518 519 254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

Wiek a odpowiedzialność karna

Zakres odpowiedzialności karnej może się różnić w zależności od wieku nieletniego oraz dokonanego przez niego czynu.

  • Popełnienie czynu zabronionego przed ukończeniem 13 lat

Wówczas wobec nieletniego stosuje się przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, a czyn uznaje się jako przejaw demoralizacji.

  • Popełnienie czynu zabronionego między 13 a 17 rokiem życia

W takim wypadku co do zasady nieletni odpowiada za czyn karalny na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Jeśli jednak nieletni ukończył 15 lat, wówczas może wyjątkowo odpowiadać jak dorosły za szczególnie poważne przestępstwa, tj. zabójstwo, ciężki uszczerbek na zdrowiu, gwałt kwalifikowany, katastrofę czy rozbój (art. 10 § 2 k.k.). Trzeba jednak wykazać, że okoliczności sprawy za tym przemawiają, a w szczególności, jeśli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.

  • Ukończenie 17 roku życia

Co do zasady od momentu ukończenia 17 lat nieletni odpowiada za przestępstwa i wykroczenia bez taryfy ulgowej (art. 10 § 1 k.k., art. 8 k.w.). Jeśli jednak przestępstwo (występek) popełniono między 17 a 18 rokiem życia, sąd może zastosować środki przewidziane dla nieletnich w momencie, gdy przemawiają za tym okoliczności sprawy (art. 10 § 4 k.k.).

 

Odpowiedzialność nieletnich – adwokat Warszawa

Teraz już wiemy, czy 17-latek odpowiada jak dorosły, czy dziecko odpowie za kradzież i że więzienie a poprawczak to dwa odmienne środki. Jeśli twój syn ukradł w sklepie albo złapano go na posiadaniu marihuany, koniecznie zadbaj o to, aby jego prawa zostały poszanowane. Ma on prawo do adwokata reprezentującego jego interesy oraz do wyroku adekwatnego do jego wieku. Problemy z prawem za młodu rzutują już na całe życie – jeśli więc znalazłeś się w takiej sytuacji, niezwłocznie skontaktuj się z naszą kancelarią. Poprowadzimy Twoją sprawę i dołożymy wszelkich starań, aby zakończyła się możliwie łagodnym wyrokiem.

 

[1] dalej jako: u.p.s.n.

Inne artykuły

Płatna pomoc prawna

Tel. 518519254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00