29 stycznia 2020

Jak obniżyć alimenty?

 

Wyrokiem z 2017 r. sąd rejonowy zasądził kwotę 1200 zł alimentów od Adama na rzecz jego rocznej córki Beaty. Jednak po 2 latach w życiu Adama wiele się zmieniło. Stracił dobrze płatną pracę w Niemczech i wrócił do Polski, gdzie zarabiał prawie o połowę mniej. Ponadto związał się z inną kobietą i urodził mu się syn. W związku z tym w 2019 r. Adam wystąpił z pozwem o obniżenie alimentów dla Beaty. Sąd Rejonowy uznał powództwo za zasadne i obniżył alimenty do 600 zł (art. 138 k.r.o. i art. 135 § 1 k.r.o.).

Z nieformalnego związku Cecylii i Damiana urodził się w 2011 r. syn. Ojciec szybko porzucił rodzinę, a na mocy ugody zawartej przed sądem rejonowym w 2012 r. zobowiązał się do płacenia 300 zł alimentów. W 2018 r. matka dziecka wystąpiła o podwyższenie alimentów do kwoty 700 zł, ponieważ ze względu na chorobę dziecka zwiększyły się jego potrzeby. Sąd uznał powództwo za zasadne i podwyższył alimenty.

 

Wysokość alimentów – od czego zależy?

Alimenty rodzica wobec dziecka mogą być określone na drodze wyroku, ugody sądowej lub umowy alimentacyjnej. Raz ustalona kwota może jednak ulec zmianie, gdyż wysokość świadczeń zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego (art. 135 k.r.o.). 

Gdy zmiana powyższych okoliczności ma charakter istotny, sąd, po złożeniu stosownego pozwu, może zmienić orzeczenie bądź umowę alimentacyjną (art. 138 k.r.o.). Zmiana alimentów może oznaczać zarówno ich podwyższenie, jak i obniżenie.

 

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

Alimenty a zmiana standardu życia

Często dostajemy telefony od naszych klientów z pytaniem: “Jak obniżyć alimenty?”.

Przy zmianie wysokości alimentów bierze się pod uwagę każdą zmianę stosunków, zarówno po stronie zobowiązanego, jak i uprawnionego. Rozpatruje się wówczas zmniejszenie lub zwiększenie potrzeb dziecka, możliwości zarobkowych rodzica, kosztów utrzymania, liczby osób w gospodarstwie, i tak dalej. 

Sytuacja materialna Adama uległa znacznemu pogorszeniu w związku z niezawinionym przez niego zmniejszeniem zarobków. Zmieniła się też jego sytuacja osobista – obecnie ma na utrzymaniu jeszcze jedno dziecko, a dzieci mają prawo do zaspokajania ich potrzeb w równym zakresie. 

W przypadku Damiana zakładamy, że nie doszło do zmiany jego sytuacji majątkowej i osobistej. Zwiększyły się za to potrzeby jego syna, który jest samotnie wychowywany przez matkę. Jeśli ta wykazała przed sądem konkretną wysokość nowych wydatków (np. kosztów leków, jedzenia, rehabilitacji czy zabiegów medycznych), to podniesienie alimentów było zasadne.

 

Adwokat – alimenty Warszawa

Adwokat od alimentów często ma styczność z opisywanymi powyżej sytuacjami. Osoby samotnie wychowujące dzieci zdają sobie sprawę, że wysokość alimentów znacznie wpłynie na jakość ich życia. W związku z tym bywa, że dopuszczają się czynności mających na celu zasądzenie jak najwyższej kwoty, niekoniecznie adekwatnej do możliwości zobowiązanego i potrzeb dziecka.

Jeśli uważasz, że płacisz zbyt wysokie alimenty, nie zwlekaj – skontaktuj się z naszą kancelarią! Pomożemy Ci wykazać przed sądem, że Twoje zobowiązania są zbyt wysokie i poprowadzimy Twoją sprawę tak, by zakończyła się sprawiedliwym wyrokiem. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Inne artykuły

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00