Telefon 518 519 254
Infolinia Płatna Infolinia: 8:00 - 18:00, 7 dni w tygodniu
31 marca 2020

Hipoteka odwrócona a renta dożywotnia

 

Anna jest samotną osobą w wieku 75 lat. Wymaga specjalistycznego leczenia, gdyż ostatnio jej stan zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu. Nie ma jednak rodziny, która mogłaby wesprzeć ją finansowo, a świadczenie emerytalne nie wystarcza na zakup lekarstw. W konsekwencji komfort życia Anny gwałtownie się obniżył. Ponieważ jest ona jednak właścicielką mieszkania, zdecydowała się podpisać umowę z funduszem hipotecznym o rentę dożywotnią.* 

Piotr ma 80 lat i jest wdowcem. Ma dwóch dorosłych synów, którzy wyemigrowali z kraju i nie utrzymują z ojcem kontaktu. Mężczyzna musi sam troszczyć się o własne utrzymanie, co nie jest proste ze względu na niską emeryturę. Ponieważ również jest właścicielem nieruchomości, postanowił podpisać z bankiem umowę kredytową o odwrócony kredyt hipoteczny. **

 

Hipoteka odwrócona a renta dożywotnia – co wybrać?

Który z seniorów podjął korzystniejszą decyzję? 

Anna, z chwilą podpisania umowy, przeniosła prawo własności swojego mieszkania na rzecz funduszu. Może jednak nadal w nim mieszkać, jeśli w umowie znajdzie się zapis o prawie do dożywotniego zamieszkiwania w lokalu. Gdyby zmieniła zdanie, odzyska swoją własność po zwrocie wszystkich wypłaconych jej dotychczas środków finansowych wraz z kosztami poniesionymi przez kontrahenta związanymi z utrzymaniem mieszkania. Nie musi także martwić się o ubezpieczenie i remonty nieruchomości, gdyż obciążony jest nimi właśnie fundusz. Rentę, jak sama nazwa wskazuje, będzie otrzymywała do końca życia, a jej wysokość będzie zależeć od wartości nieruchomości, wieku, stanu zdrowia i przewidywanej długości życia Anny oraz podlegać waloryzacji zgodnie ze wskaźnikiem inflacji. Ponieważ kobieta jest osobą samotną i nie ma osób, które chciałaby uczynić swoimi spadkobiercami, nie przejmuje się utratą własności lokalu, a dożywotność świadczenia daje jej poczucie bezpieczeństwa ze względu na niepewną sytuację zdrowotną. Dla niej więc ta forma pomocy wydaje się korzystniejsza.

Płatna pomoc prawna

Tel. 518 519 254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

W innej sytuacji jest Piotr, który obawia się, że po jego śmierci o dom upomną się synowie. On, w przeciwieństwie do Anny, pozostaje właścicielem nieruchomości. Z powodu braku relacji z synami ma przesłanki do ich wydziedziczenia z uwagi na uporczywe niedopełnianie przez nich obowiązków rodzinnych. Jeśli jednak tego nie zrobi, spadkobiercy po jego śmierci będą mogli w ciągu roku spłacić otrzymany przez Piotra kredyt i odzyskać prawo do nieruchomości. Jeżeli tego nie uczynią, prawo własności przejdzie w ręce banku. Ponadto Piotr nie będzie mógł cieszyć się dodatkową gotówką do końca życia, gdyż bank podpisał z nim umowę jedynie na określony czas. Do tego staruszek jest obciążony kosztami związanymi z remontami domu oraz jego ubezpieczeniem. Nie będzie mógł też liczyć na waloryzację świadczenia, gdyż rata odwróconego kredytu hipotecznego jest stała. Mężczyzna nie chce jednak całkowicie wyzbyć się własności, gdyż w głębi serca ciągle marzy o pojednaniu z synami.

 

Hipoteka odwrócona a renta dożywotnia – adwokat Warszawa

Temat hipoteki odwróconej oraz renty dożywotniej jest zawsze aktualny, gdyż polska rzeczywistość, której nieodłącznym elementem są m.in. niskie świadczenia emerytalne i starzejące się społeczeństwo wymuszają niejednokrotnie na seniorach szukania innych sposobów na zdobywanie środków do życia. Jak, znając smutne realia systemu emerytalnego, spoglądać w przyszłość bez troski o finansowe bezpieczeństwo? Warto przedyskutować obydwie proponowane w tym artykule metody z profesjonalistami, którzy pomogą podjąć właściwą decyzję w oparciu o indywidualną sytuację życiową każdego klienta. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

 

* Opartą o przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rent (art. 903-907) oraz umów odożywocie (art. 908-916).

** Ustawa z 2014 roku o odwróconym kredycie hipotecznym.

Inne artykuły

Płatna pomoc prawna

Tel. 518519254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00