Telefon 518 519 254
Infolinia Płatna Infolinia: 8:00 - 18:00, 7 dni w tygodniu
23 listopada 2019

Hejt w internecie – czy jest karalny?

 

Łukasz publicznie znieważył mieszkającego w Polsce obywatela Wietnamu, wrzucając do sieci nagrany przez siebie filmik. W nagraniu mówił, że Polska jest tylko dla białych i zrobi wszystko, żeby przedstawiciele innych ras wynieśli się z jego ojczyzny. W ten sposób nawoływał do nienawiści na tle różnic narodowościowych (art. 257 k.k. w zb. z art. 256 § 1 k.k.).

Maciej za pośrednictwem internetowego portalu społecznościowego kierował wypowiedzi wobec urzędników, którzy wydali, jego zdaniem, niekorzystne decyzje administracyjne. Annie groził pobiciem i pozbawieniem życia (art. 190 § 1 k.k.). Andrzeja chciał zmusić do rezygnacji z pracy w urzędzie. Groził, że jeśli tak się nie stanie, to rozpowszechni informacje o jego rzekomej korupcyjnej przeszłości (art. 191 § 1 k.k.).

Zbigniew w komentarzu internetowym napisał, że miejscowy właściciel agencji ochrony nie nadaje się do prowadzenia takiej działalności. Wskazał na jego niekompetencję i rzekome powiązania z przestępczą działalnością jego brata (art. 212 § 2 k.k.). Ponadto zamieścił wpis, w którym go zwyzywał (art. 216 § 2 k.k.).

 

Hejt w Internecie – odpowiedzialność karna

Hejt oraz mowa nienawiści w Internecie są zjawiskiem coraz częstszym. Nie ma w przepisach jednego przestępstwa przewidującego odpowiedzialność karną za takie zachowania. Zamiast tego zastosowanie znajdują różne przepisy Kodeksu karnego, w szczególności: art. 119 (groźba z powodu dyskryminacji – kara pozbawienia wolności do 5 lat), art. 190 (groźba karalna – pozbawienie wolności do 2 lat), art. 191 (zmuszanie do określonego zachowania – pozbawienie wolności do 3 lat), art. 212  (zniesławienie/pomówienie – pozbawienie wolności do 1 roku), art. 216 (znieważenie – pozbawienie wolności do 1 roku), art. 255 (publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa – pozbawienie wolności do 3 lat), art. 256 (nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych – pozbawienie wolności do 2 lat), art. 257 (napaść z powodu ksenofobii, rasizmu lub nietolerancji religijnej – pozbawienie wolności do 3 lat).

 

Płatna pomoc prawna

Tel. 518 519 254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

Kara za hejt w Internecie

W związku z powyższym osoba dopuszczająca się hejtu w Internecie może zostać oskarżona o różnego rodzaju przestępstwa. Do najpopularniejszych należy zniesławienie i znieważenie.

Zniesławienie (art. 212 k.k.) polega na tym, że sprawca pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Przykładem może być hejter, który pisze na forum internetowym, że wójt jego gminy jest złodziejem, oszustem i łapówkarzem. Informacje takie nie są prawdziwe, a ich rozpowszechnianie ma na celu jedynie zdyskredytowanie wójta w starcie w kolejnych wyborach.

Znieważenie (art. 216 k.k.) polega na skierowaniu wobec innej osoby słów powszechnie uznawanych w społeczeństwie za obelżywe, np. wulgaryzmów.

Co istotne, w przypadku przestępstwa zniesławienia (art. 212 § 2 k.k.) i znieważenia (art. 216 § 2 k.k.) surowsza odpowiedzialność karna polegająca na możliwości orzeczenia kary pozbawienia wolności na nawet rok grozi w przypadku popełnienia tych przestępstw właśnie za pomocą środków masowej komunikacji. Właśnie dlatego kara za hejt w Internecie może być szczególnie dotkliwa.

Innymi popularnymi przestępstwami związanymi z hejtem w Internecie jest też groźba karalna lub publiczne znieważanie grupy ludności albo poszczególnych osób z powodu ich przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości.

 

Co grozi za hejt w Internecie?

Jak widać, kara za mowę nienawiści i hejt może być wysoka. Musimy zdawać sobie sprawę, że nie jesteśmy w Internecie anonimowi. Użyte pseudonimy nie uchronią hejtera przed rozpoznaniem. Organy ścigania posiadają bowiem środki umożliwiające ustalenie tożsamości osób popełniających przestępstwa za pośrednictwem Internetu.

Jednocześnie mamy prawo do wolności słowa, a więc możliwość publicznego wyrażania swoich poglądów. Nie każda wypowiedź negatywna umieszczona w Internecie stanowi od razu przestępstwo. Jednocześnie obecnie, ze względu na rosnącą popularność zjawiska, coraz częściej ściga się przypadki hejterstwa i mowy nienawiści wypełniające znamiona przestępstwa.

Jeśli uważasz, że twoje zachowanie w Internecie nie przekroczyło dozwolonych granic, a mimo to postawiono ci zarzuty popełnienia przestępstwa, walcz o swoje prawa. Z pomocą przyjdą ci doświadczeni w takich sprawach pełnomocnicy – zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Inne artykuły

Płatna pomoc prawna

Tel. 518519254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00