24 sierpnia 2019

Dozór policji – na czym polega?

 

Pewnego wieczoru Andrzej spożywał alkohol z kolegami. Po jakimś czasie wyszli na miasto, gdzie doszło do bójki z jego udziałem, w związku z czym kilka osób odniosło obrażenia. Na miejsce szybko udali się funkcjonariusze policji, którzy dokonali zatrzymania awanturującego się mężczyzny.

W takiej sytuacji zasadne będzie zastosowanie przez prokuratora dozoru policji. W takim wypadku konieczne będzie ustalenie przebiegu zdarzenia na podstawie swobodnych zeznań świadków.

Dozór jest jednym ze środków przymusu. Obok tymczasowego aresztowania, poręczenia, zawieszenia w wykonywaniu zawodu i zakazu opuszczania kraju jest środkiem zapobiegawczym. Celem środków zapobiegawczych jest zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania.

 

Dozór policji – przesłanki

Po pierwsze, aby zarządzenie dozoru policji było zasadne, musi istnieć duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa przez podejrzanego (art. 249 § 1 k.p.k.). W sprawie Andrzeja nie budzi to wątpliwości, skoro ujęto go na gorącym uczynku.

Po drugie, musi zachodzić uzasadniona obawa ucieczki, ukrycia się, nakłaniania do składania fałszywych zeznań (tzw. matactwo), lub utrudniania postępowania w inny sposób (art. 258 k.p.k.). Przykładowo może istnieć obawa, że Andrzej będzie zmuszał świadków do zeznawania na jego korzyść.

Dozór nakłada prokurator lub sąd poprzez wydanie postanowienia.

 

Dozór policji a wyjazd za granicę

Dozór policyjny polega na nałożeniu obowiązków ograniczających swobodę podejrzanego. Przede wszystkim wiąże się on z obowiązkiem stawiennictwa na znajdującej się w pobliżu miejsca zamieszkania komendzie policji, na przykład w wymiarze 3 dni w tygodniu.

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

Dodatkowo można nałożyć zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do nich na wskazaną odległość (np. 200 m od pokrzywdzonego),  czy zawiadamiania o planowanym wyjeździe i terminie powrotu. Jest więc problematyczny np. w przypadku planowania wyjazdu za granicę.

Co jednak istotne, obowiązek ten nie może pozbawić możliwości zarobkowania[1]. Jeśli tak się stanie, oznacza to, że zdecydowanie doszło do nadużycia.

 

Dozór policji – kiedy się kończy?

Klienci często dzwonią do nas z pytaniem: „Ile trwa dozór policyjny? Do kiedy trwa dozór policyjny?”. Czasu jego trwania nie określa się z góry – zazwyczaj trwa on do momentu uchylenia przez prokuratora lub sąd, zamienienia na inny środek albo do rozpoczęcia wykonania orzeczonej kary. Najczęściej termin ten nie jest jasno określony, więc dozór może rozciągnąć się na kilka tygodni, a nawet miesięcy.

 

Niestosowanie się do dozoru policji

Niestawienie się na dozór policji i unikanie pozostałych obowiązków wskazuje na to, że środek ten jest niewystarczający dla zapewnienia prawidłowego biegu postępowania. Takie zachowania będą silnym argumentem wobec sądu do zastosowania aresztu, a więc najbardziej dotkliwego środka zapobiegawczego.

 

Jak widać, dozór policji a wyrok to zupełnie inne pojęcia. Dozór jest środkiem przymusu istotnie ograniczającym wolność podejrzanego i oskarżonego. Jest jednak znacznie mniej dotkliwy niż areszt. W niektórych sytuacjach obrońca zatrzymanego może więc dążyć do tego, aby wobec jego klienta orzeczono właśnie dozór zamiast aresztu. W przypadku orzeczenia dozoru będzie on wnosił o orzeczenie jak najłagodniejszego wymiaru, a w toku jego wykonania o jego złagodzenie lub uchylenie. Doświadczony adwokat wie, jakie okoliczności podnieść celem uzasadnienia braku obawy utrudniania postępowania przez podejrzanego.

Jeśli znalazłeś się w podobnej sytuacji, nie zwlekaj – skontaktuj się z kancelarią Niezależni Adwokaci. Mamy doświadczenie w tego typu sprawach i będziemy w stanie pomóc także Tobie.

[1] Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 22 listopada 2012 r., II AKz 496/12

Inne artykuły

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00