14 czerwca 2019

Czy mogę zaufać adwokatowi? Czy adwokat może mnie wydać?

 

Osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa być może zastanawiają się: czy mogę zaufać swojemu adwokatowi? Czy adwokat może mnie wydać? Nie ma w tym nic dziwnego – w końcu ze swoim obrońcą dzielą się różnymi szczegółami zdarzenia, również takimi, które mogą być dla nich obciążające. Na szczęście istnieje jednak tajemnica adwokacka, która całkowicie chroni interes klientów kancelarii.

O tym, jak ważna w pracy adwokata jest tajemnica zawodowa, można było się przekonać, obserwując głośne wydarzenia z lutego 2019 r., gdy pewien adwokat odmówił składania zeznań w sprawie dotyczącej jego klienta prowadzonej przez Sąd w Pruszkowie. Środowisko adwokackie, a nawet Okręgowa Rada Adwokacka w wielu wystąpieniach medialnych jednoznacznie* stanęło po stronie adwokata. Nie doszło tutaj do żadnego naruszenia, a interes klienta pozostał bezpieczny.

 

Tajemnica adwokacka w sprawach karnych – jak działa?

Tajemnica adwokacka jest regulowana przez art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, zgodnie z którym tajemnicą jest objęte wszystko, o czym adwokat dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Istnieje więc zakaz dowodowy dotyczący przesłuchiwania adwokata jako świadka w sprawie dotyczącej jego klienta. Podejrzanemu o popełnienie przestępstwa przysługuje konstytucyjne (art. 42 ust. 2 Konstytucji) prawo do obrony, a tajemnica adwokacka zapewnia mu niezbędną ochronę.

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

 

Tajemnica obrończa – podstawa prawna

Zgodnie z art. 178 ust. 1 k.p.k. adwokat, który jest obrońcą podejrzanego lub oskarżonego lub pełnomocnikiem zatrzymanego, nie może być w ogóle przesłuchany w charakterze świadka odnośnie okoliczności, o których dowiedział się w związku z udzieleniem porady prawnej lub prowadzeniem sprawy swojego klienta.

Informacje dotyczące przestępstwa, jakie zatrzymany, podejrzany, oskarżony lub ktoś inny (np. członek rodziny) przekaże obrońcy są objęte tzw. tajemnicą obrończą, czyli wzmocnioną wersją tajemnicy adwokackiej. Na jej mocy adwokat nie może przekazywać pozyskanych informacji policji, prokuraturze ani sądowi. Co więcej, jest to zakaz dowodowy bezwzględny, co oznacza, że w żadnym wypadku nie można go uchylić. Nie można też tego zakazu w żaden sposób obejść, nawet wtedy, gdy oskarżony wyraziłby na to zgodę. Tajemnica obrończa dotyczy nie tylko przesłuchania, ale również zabezpieczenia dokumentów związanych ze sprawą klienta znajdujących się w kancelarii adwokackiej (art. 225 § 3 k.p.k.). Zakaz ten nie ma ograniczenia czasowego i trwa nawet wiele lat po zakończeniu sprawy.

 

Co ciekawe, nawet, gdyby wbrew zakazowi doszło do przesłuchania adwokata w sprawie jego klienta, to takie zeznania i tak nie mogłyby zostać wykorzystane w postępowaniu.

Podsumowując, oskarżony ma gwarancję, że informacje, jakich udziela swojemu obrońcy nie zostaną wykorzystane przeciwko niemu. Przekazane wiadomości zawsze bezwzględnie pozostają tajemnicą między adwokatem a jego klientem.

Jako profesjonalna kancelaria adwokacka oczywiście również respektujemy tajemnicę adwokacką – informacje, które nam przekażesz, będą  u nas w pełni bezpieczne. Jeśli potrzebujesz wsparcia w poprowadzeniu sprawy karnej, niezwłocznie się z nami skontaktuj.

Inne artykuły

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00