24 października 2019

Czy groźby są karalne?

 

Bartosz był alkoholikiem i pozostawał w sporze ze swoją rodziną. Pewnego razu przyszedł do swojego brata Jarosława i powiedział, że niedługo go zabije, pobije jego syna i spali mu samochód. Jarosław bał się spełnienia groźby, gdyż Bartosz nie miał nic do stracenia, a był już wcześniej karany za pobicia i rozboje.

Magda była zła na swojego sąsiada, że za głośno puszcza muzykę. Powiedziała, że jeśli nadal tak będzie, wezwie policję. Nadgorliwy sąsiad uznał to za groźbę i złożył na policji stosowne zawiadomienie.

Anna walczyła o prawa rodzicielskie do swojego dziecka po rozwodzie z mężem. Podczas wizyty w przedszkolu powiedziała mu, że jeśli jeszcze raz naruszy wyznaczone zasady opieki, to osobiście połamie mu wszystkie kości. Mąż nagrał to i złożył zawiadomienie o groźbie karalnej celem skompromitowania żony w postępowaniu cywilnym o prawa rodzicielskie. Twierdził, że bardzo boi się spełnienia groźby żony i powinna ona odpowiadać karnie, a osoba karana nie może opiekować się dzieckiem.

Z tych przypadków jedynie Bartosz dopuścił się przestępstwa groźby karalnej (art. 190 § 1 k.k.).

 

Groźba karalna – co to oznacza?

W polskim prawie istnieje przestępstwo groźby karalnej (art. 190 § 1 k.k.). Polega na grożeniu innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby jej najbliższej.

„Groźba karalna” ma inne znaczenie niż „groźba bezprawna”. Treścią groźby karalnej jest popełnienie przestępstwa na szkodę innej osoby. Ani groźba spowodowania postępowania karnego, ani groźba rozgłoszenia wiadomości uwłaczających czyjejś czci, ani groźba popełnienia wykroczenia, czy deliktu cywilnego nie stanowią przestępstwa z art. 190 § 1 k.k. Możliwa jest ewentualnie odpowiedzialność z innych przepisów, a sama groźba może być też elementem składowym innych przestępstw, np. z art. 191 § 1 k.k., 197 § 1 k.k., 224 § 1 k.k., 250 k.k.).

Przy groźbie karalnej chodzi o groźbę popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa. Zwykle chodzi o uszkodzenie ciała czy niszczenie mienia.

 

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

Groźba karalna – czyli jaka?

Czy groźby słowne są karalne? Czy groźby SMS są karalne? Tak. Groźbę można wyrazić za pomocą dowolnych środków, a więc przede wszystkim słowem, pismem, gestem, innym zachowaniem (np. wyjęciem noża i pokazaniem, co ma się zamiar z nim zrobić). Grozić można nawet za pośrednictwem osoby trzeciej. Sprawca i pokrzywdzony nie muszą się znać, więc można popełnić to przestępstwo nawet wobec osoby anonimowej w Internecie.

Jest to tzw. przestępstwo skutkowe. Dla jego popełnienia musi powstać więc skutek w postaci wzbudzenia w osobie zagrożonej uzasadnionej obawy, że groźba zostanie spełniona. Jeśli odbiorca groźby nie potraktuje jej poważnie, wówczas nawet groźba pozbawienia życia nie będzie stanowiła przestępstwa.

Obawa musi być też obiektywnie uzasadniona. Oznacza to, że zarówno okoliczności wyrażenia groźby, jak i osoba grożącego muszą wskazywać na to, że może dojść do spełnienia groźby.

Przestępstwo to może być popełnione tylko umyślnie. Sprawca musi chcieć wywołać u drugiej osoby obawę spełnienia groźby. Nie musi natomiast chcieć jej realizować.

 

Groziłem sąsiadowi – co mi grozi?

Przestępstwo to jest zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności.

Wyjątkowo możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania (art. 66 § 1 k.k.) lub nawet odstąpienie od wymierzenia kary (art. 59 § 1 k.k.) na rzecz środka karnego lub środka kompensacyjnego. Co jednak istotne, przestępstwo groźby karalnej może być ścigane dopiero po złożeniu odpowiedniego wniosku przez pokrzywdzonego (art. 190 § 2 k.k.). Jeśli postępowanie będzie prowadzone bez uzyskania takiego wniosku, prokurator lub sąd będzie miał obowiązek je umorzyć (art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k.).

 

Jak widać, nie każda groźba staje się automatycznie groźbą karalną. Gdyby tak było, taka sytuacja doprowadziłaby do paraliżu życia społecznego i konieczności pilnowania się przy każdym słowie. Zdarza się jednak, że nieprzychylna nam osoba niezasadnie oskarża nas o kierowanie wobec niej groźby karalnej. Takie instrumentalne stosowanie prawa towarzyszy w szczególności emocjonalnym sprawom rodzinnym, spadkowym, rozwodowym. W związku z tym nie warto się zastanawiać – lepiej od razu skorzystać z pomocy fachowca. Jeśli znalazłeś się w podobnej sytuacji, niezwłocznie skontaktuj się z naszą kancelarią.

 

Inne artykuły

Natychmiastowa pomoc

Tel. 22 100 47 78

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00