Telefon 518 519 254
Infolinia Płatna Infolinia: 8:00 - 18:00, 7 dni w tygodniu
09 września 2019

Co grozi za fałszowanie pieniędzy?

 

Łukasz był przykładnym studentem, u którego pojawiły się problemy finansowe. Dlatego też przy użyciu domowej drukarki i zwykłego papieru wydrukował 11 kopii banknotu o nominale 100,00 zł. Kolejnego dnia podrobione banknoty puścił w obieg, wpłacając je do wpłatomatu. Sąd Okręgowy uznał go za winnego czynu z art. 310 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. Uznał przy tym też jednak, że czyn stanowił wypadek mniejszej wagi i zastosował nadzwyczajne złagodzenie kary, wymierzając karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto orzekł o przepadku podrobionych pieniędzy.

Popełniona przez Łukasza zbrodnia zaprzepaściła więc jego marzenia o ukończeniu studiów i uzyskaniu dobrej pracy.

 

Podrabianie pieniędzy – co to znaczy?

Prawo zabrania fałszowania pieniędzy w postaci podrabiania lub przerabiania (art. 310 § 1 k.k.) oraz puszczania ich w obieg (art. 310 § 2 k.k.).

Podrabianie to stworzenie falsyfikatu pieniądza, który ma uchodzić za oryginalny. Można tego dokonać przy użyciu np. druku, rysunku, malowidła, wydruku komputerowego, zdjęcia, odbitki. Przerabianie polega na zmianie istniejącego już pieniądza, np. poprzez zmianę jego nominału. Puszczenie w obieg pieniądza polega na płaceniu nim, rozmienieniu lub sprzedaży go.

Płatna pomoc prawna

Tel. 518 519 254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 9:00 – 20:00

Co ciekawe, za sfałszowanie pieniądza uznaje się nawet dokonanie tego w sposób prymitywny, umożliwiający łatwe rozpoznanie fałszerstwa. Warto mieć na uwadze także to, że przepis dotyczy zarówno pieniądza polskiego, jak i waluty zagranicznej (np. euro, dolarów), a także m. in. weksli, czeków, czeków podróżniczych, akredytyw, poleceń wpłat, przekazów, kart płatniczych, bonów towarowych, bonów skarbowych, obligacji, losów loteryjnych, bonów pieniężnych.

 

Fałszowanie pieniędzy – jaka kara?

Być może zastanawiasz się: „Sfałszowałem pieniądze – co mi grozi? Czy za fałszowanie pieniędzy grozi więzienie?”. Niestety, podrabianie pieniędzy podlega karze pozbawienia wolności. Dopuszczanie do obiegu fałszywej waluty stanowi duże zagrożenie dla gospodarki państwa, dlatego też sankcja za to przestępstwo należy do jednej z najsurowszych w kodeksie karnym.

Fałszowanie pieniędzy (art. 310 § 1 k.k.) podlega karze od 5 do aż 25 lat pozbawienia wolności. Czyn ten stanowi więc zbrodnię, obok m.in. zabójstwa. 

Puszczenie w obieg pieniądza sfałszowanego podlega znacznie łagodniejszej sankcji, bo od 1 roku do 10 lat więzienia.

 

Fałszowanie pieniędzy – więzienie czy grzywna?

Zdarza się, że klienci pytają nas: „Sfałszowałem 100 zł – co mi grozi?”. Jak widać, kara za podrobienie nawet niewielkiej kwoty jest bardzo surowa. Co prawda istnieje możliwość wykazania, że czyn miał niską społeczną szkodliwość i przez to uznania go za wypadek mniejszej wagi (art. 310 § 3 k.k.) oraz zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary. Niestety jednak nawet w takim przypadku kara za fałszowanie pieniędzy wciąż będzie wysoka, bo wyniesie minimum 1 rok i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Kara za puszczenie pieniądza w obieg będzie za to łagodniejsza i może zakończyć się na grzywnie, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności w mniejszym wymiarze.  

 

Podrobiłem pieniądze – co mam robić?

Historia Łukasza oparta jest o prawdziwy stan faktyczny[1]. Jego czyn był pozornie błahy – za kradzież czy przywłaszczenie 1100 złotych najpewniej dostałby o wiele niższą karę. Niestety jednak obecne przepisy nie pozwalają sądom na orzeczenie łagodniejszej kary za fałszowanie pieniędzy.

Dlatego też w tego typu sprawach niezwykle istotna jest pomoc doświadczonego adwokata. Jego zadaniem jest dopilnowanie, aby sąd nie wydał pochopnie wyroku skazującego, a w razie potrzeby dążenie do wykazania niskiej społecznej szkodliwości czynu. Jeśli znalazłeś się w podobnej sytuacji, niezwłocznie skontaktuj się z naszą kancelarią, a zapewnimy Ci profesjonalne wsparcie.

 

 

[1] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2018 r. sygnatura akt II AKa 192/18

Inne artykuły

Płatna pomoc prawna

Tel. 518519254

Zapraszamy do kontaktu codziennie,
w godzinach 6:00 – 20:00